Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

12. Werkprogramma van de Commissie 2018 (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Werkprogramma van de Commissie 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Peter Lundgren, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb en Roberto Gualtieri.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid