Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

12. Program prac Komisji na 2018 r. (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na 2018 r. (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb i Roberto Gualtieri.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov i Enrique Guerrero Salom.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności