Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg

12. Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Programul de lucru al Comisiei pe 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: József Szájer, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb și Roberto Gualtieri.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina și Tibor Szanyi.

A intervenit Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate