Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg

12. Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2018 (2017/2746(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Peter van Dalen, Cecilia Wikström, João Pimenta Lopes, Yannick Jadot, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, Lambert van Nistelrooij, Jeppe Kofod, Zoltán Balczó, Albert Deß, Isabelle Thomas, Bogdan Brunon Wenta, Pervenche Berès, Andrzej Grzyb a Roberto Gualtieri.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli, Claude Moraes, Bernd Lange, Cécile Kashetu Kyenge, Olga Sehnalová, Momchil Nekov a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Jaromír Štětina a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia