Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2044(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2017

Внесени текстове :

A8-0299/2017

Разисквания :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0408

Протокол
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург

13. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Siegfried Mureşan и Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan и Richard Ashworth представиха доклада.

Изказаха се: Märt Kivine (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Barbara Spinelli (докладчик по становището на комисията AFCO), Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Tibor Szanyi (докладчик по становището на комисията AGRI), Deirdre Clune (докладчик по становището на комисията EMPL), Jerzy Buzek (докладчик по становището на комисията ITRE), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията ECON) и Joachim Zeller (докладчик по становището на комисията CONT).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Petr Ježek (докладчик по становището на комисията LIBE), Reimer Böge (докладчик по становището на комисията INTA), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Paul Rübig, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, José Manuel Fernandes, Jens Geier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones и Miguel Viegas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Tiemo Wölken.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver и Ivana Maletić.

Изказаха се: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan и Richard Ashworth.

Изказа се Paul Rübig относно цената на гласуването на бюджета.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 25.10.2017 г.

Правна информация - Политика за поверителност