Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2044(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0299/2017

Indgivne tekster :

A8-0299/2017

Forhandlinger :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0408

Protokol
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg

13. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (forhandling)
CRE

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Siegfried Mureşan og Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan og Richard Ashworth forelagde betænkningen.

Talere: Märt Kivine (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Barbara Matera (ordfører for udtalelse fra FEMM), Barbara Spinelli (ordfører for udtalelse fra AFCO), Charles Goerens (ordfører for udtalelse fra DEVE), Morten Løkkegaard (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Tibor Szanyi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Deirdre Clune (ordfører for udtalelse fra EMPL), Jerzy Buzek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra ECON) og Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra CONT).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Petr Ježek (ordfører for udtalelse fra LIBE), Reimer Böge (ordfører for udtalelse fra INTA), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Paul Rübig for PPE-Gruppen, Daniele Viotti for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, José Manuel Fernandes, Jens Geier, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones og Miguel Viegas.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Tiemo Wölken.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver og Ivana Maletić.

Talere: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan og Richard Ashworth.

Indlæg af Paul Rübig om prisen for afstemningen om budgettet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 25.10.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik