Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2044(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0299/2017

Esitatud tekstid :

A8-0299/2017

Arutelud :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0408

Protokoll
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg

13. Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
CRE

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve projekti kohta [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Märt Kivine (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Matera (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Spinelli (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Tibor Szanyi (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Deirdre Clune (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Jerzy Buzek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (ECON-komisjoni arvamuse koostaja) ja Joachim Zeller (CONT-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Petr Ježek (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Reimer Böge (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Paul Rübig fraktsiooni PPE nimel, Daniele Viotti fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Manuel Fernandes, Jens Geier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ja Miguel Viegas.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Tiemo Wölken.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth.

Sõna võttis Paul Rübig eelarvehääletuse kulude teemal.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika