Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2044(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0299/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0299/2017

Keskustelut :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Äänestykset :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0408

Pöytäkirja
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg

13. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (keskustelu)
CRE

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen).

Puheenvuorot: Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Spinelli (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Charles Goerens (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tibor Szanyi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Deirdre Clune (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Joachim Zeller (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Petr Ježek (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, André Elissen ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, José Manuel Fernandes, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ja Miguel Viegas.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja Tiemo Wölken.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ja Richard Ashworth.

Paul Rübig käytti puheenvuoron talousarvioäänestyksen kustannuksista.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö