Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2044(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0299/2017

Pateikti tekstai :

A8-0299/2017

Debatai :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Balsavimas :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0408

Protokolas
Antradienis, 2017 m. spalio 24 d. - Strasbūras

13. Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Märt Kivine (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Barbara Spinelli (AFCO komiteto nuomonės referentė), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Cristian Dan Preda (AFET komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Tibor Szanyi (AGRI komiteto nuomonės referentas), Deirdre Clune (EMPL komiteto nuomonės referentė), Jerzy Buzek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber (ECON komiteto nuomonės referentas) ir Joachim Zeller (CONT komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Petr Ježek (LIBE komiteto nuomonės referentas), Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, André Elissen ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, José Manuel Fernandes, Jens Geier (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernd Kölmel), Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Paul Denanot), Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones ir Miguel Viegas.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), ir Tiemo Wölken.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan ir Richard Ashworth.

Kalbėjo Paul Rübig dėl balsavimo dėl biudžeto kaštų.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 25 protokolo 7.2 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika