Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2044(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0299/2017

Ingediende teksten :

A8-0299/2017

Debatten :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Stemmingen :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0408

Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

13. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Siegfried Mureşan en Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan en Richard Ashworth lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Märt Kivine (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Barbara Spinelli (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Tibor Szanyi (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Deirdre Clune (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jerzy Buzek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Markus Ferber (rapporteur voor advies van de Commissie ECON) en Joachim Zeller (rapporteur voor advies van de Commissie CONT).

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Petr Ježek (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Reimer Böge (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Iskra Mihaylova (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, José Manuel Fernandes, Jens Geier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones en Miguel Viegas.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Tiemo Wölken.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan en Richard Ashworth.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig over de kosten van de stemming over de begroting.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 25.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid