Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2044(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0299/2017

Teksty złożone :

A8-0299/2017

Debaty :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0408

Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg

13. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Siegfried Mureşan i Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan i Richard Ashworth przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Märt Kivine (urzędujący przewodniczący Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Barbara Spinelli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Tibor Szanyi (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Deirdre Clune (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jerzy Buzek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON) i Joachim Zeller (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT).

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Petr Ježek (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Daniele Viotti w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, André Elissen w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, José Manuel Fernandes, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Kölmela, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jean-Paula Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones i Miguel Viegas.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Tiemo Wölken.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan i Richard Ashworth.

Głos zabrał Paul Rübig w sprawie kosztów głosowania nad budżetem.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 25.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności