Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2044(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0299/2017

Texte depuse :

A8-0299/2017

Dezbateri :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Voturi :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0408

Proces-verbal
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg

13. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Siegfried Mureşan și Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureșan și Richard Ashworth și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Märt Kivine (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Barbara Spinelli (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Tibor Szanyi (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Deirdre Clune (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jerzy Buzek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Markus Ferber (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON) și Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Petr Ježek (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Reimer Böge (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Iskra Mihaylova (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Paul Rübig, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, José Manuel Fernandes, Jens Geier, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones și Miguel Viegas.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Tiemo Wölken.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver și Ivana Maletić.

Au intervenit: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan și Richard Ashworth.

A intervenit Paul Rübig cu privire la costul votului bugetar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 25.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate