Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2044(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0299/2017

Predkladané texty :

A8-0299/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0408

Zápisnica
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg

13. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 [11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Siegfried Mureşan a Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Siegfried Mureşan a Richard Ashworth predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Märt Kivine (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Barbara Spinelli (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Tibor Szanyi (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Markus Ferber (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko) a Joachim Zeller (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Petr Ježek (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Reimer Böge ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Iskra Mihaylova (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Paul Rübig v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, José Manuel Fernandes, Jens Geier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jordi Solé, Marco Valli, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean-Paul Denanot, Barbara Kappel, Marian-Jean Marinescu, Isabelle Thomas, James Nicholson, Gérard Deprez, Marie-Pierre Vieu, Marco Zanni, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Sander Loones a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dominique Bilde, Daniel Buda, Luigi Morgano, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Tiemo Wölken.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, Nicola Caputo, Notis Marias, Jan Huitema, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Patricija Šulin, Costas Mavrides, Milan Zver a Ivana Maletić.

Vystúpili títo poslanci: Günther Oettinger, Märt Kivine, Siegfried Mureşan a Richard Ashworth.

V rozprave vystúpil Paul Rübig o nákladoch spojených s hlasovaním o rozpočte.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 25.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia