Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят припомни, че препоръките на комисията JURI да не се представя възражение (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) и (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) бяха представени на пленарното заседание в понеделник, 23 октомври 2017 г. (точка 11 от протокола от 23.10.2017 г).

В 24-часовия срок, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността, не бяха представени никакви възражения срещу тези препоръки.

Следователно, препоръките се считат за одобрени и ще бъдат публикувани в приетите текстове от заседанието, което ще се проведе утре, 25 октомври 2017 г. ((P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406, P8_TA(2017)0407).

Правна информация - Политика за поверителност