Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk

14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněl, že doporučení výboru JURI nevyslovit námitku (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) a (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) byla oznámena na plenárním zasedání v pondělí 23. října 2017 (bod 11 zápisu ze dne 23.10.2017).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené v čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla vznesena žádná námitka vůči těmto doporučením.

Tato doporučení se proto považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na denním zasedání, které se bude konat zítra, 25. října 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 a P8_TA(2017)0407).

Právní upozornění - Ochrana soukromí