Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter herinnert eraan dat de aanbevelingen van de Commissie JURI om geen bezwaar te maken (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) en (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) maandag 23 oktober 2017 ter plenaire vergadering zijn medegedeeld (punt 11 van de notulen van 23.10.2017).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbevelingen binnen de in artikel 105, lid 6, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Deze aanbevelingen worden daarom geacht te zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van de vergadering van morgen, 25 oktober 2017 (P8_TA(2017)0404, P8_TA(2017)0405, P8_TA(2017)0406 en P8_TA(2017)0407).

Juridische mededeling - Privacybeleid