Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg

14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčania výboru JURI nevzniesť námietku (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA)) (B8-0572/2017), (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA)) (B8-0575/2017), (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA)) (B8-0574/2017) a (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA)) (B8-0573/2017) boli oznámené v pléne v pondelok 23. októbra 2017 (bod 11 zápisnice zo dňa 23.10.2017).

Proti týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Tieto odporúčania sa preto považujú za schválené a budú uverejnené v časti Prijaté texty zo zajtrajšieho rokovania 25. októbra 2017 (P8-TA(2017)0404, P8-TA(2017)0405, P8-TA(2017)0406 a P8-TA(2017)0407).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia