Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2153(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0291/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0291/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0409

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

15. Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (συζήτηση)
CRE

Δεύτερη έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0291/2017)

Ο Bart Staes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Märt Kivine (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jonathan Bullock, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Νότης Μαριάς και Miroslav Poche.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Petri Sarvamaa.

Παρεμβαίνουν οι Märt Kivine και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου