Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

16. Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van journalisten en de verdediging van de mediavrijheid in Malta: het geval van Daphne Caruana Galizia (2017/2896(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid