Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0130(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0064/2017

Esitatud tekstid :

A8-0064/2017

Arutelud :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0410

Protokoll
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - Strasbourg

17. Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kostas Chrysogonos (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel ja Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios ja Wajid Khan.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Marita Ulvskog.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika