Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0064/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0064/2017

Keskustelut :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Äänestykset :

PV 25/10/2017 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0410

Pöytäkirja
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg

17. Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios ja Wajid Khan.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Marita Ulvskog.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2017, kohta 7.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö