Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0130(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0064/2017

Ingediende teksten :

A8-0064/2017

Debatten :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Stemmingen :

PV 25/10/2017 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0410

Notulen
Dinsdag 24 oktober 2017 - Straatsburg

17. Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Brando Benifei, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, en Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios en Wajid Khan.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Marita Ulvskog.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 25.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid