Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0130(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0064/2017

Texte depuse :

A8-0064/2017

Dezbateri :

PV 24/10/2017 - 17
CRE 24/10/2017 - 17

Voturi :

PV 25/10/2017 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0410

Proces-verbal
Marţi, 24 octombrie 2017 - Strasbourg

17. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2016)0248 - C8-0181/2016- 2016/0130(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Marita Ulvskog și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kostas Chrysogonos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Claude Rolin, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, și Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Evelyn Regner, Czesław Hoc, Paloma López Bermejo, Georges Bach, Georgi Pirinski, Julie Girling, Danuta Jazłowiecka, Siôn Simon, Anne Sander, Elena Gentile, Michaela Šojdrová, Karin Kadenbach și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Julie Ward, Tania González Peñas, Georgios Epitideios și Wajid Khan.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Marita Ulvskog.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 25.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate