Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 19.–20. října 2017 a předložení agendy lídrů (Budování naší společné budoucnosti) (rozprava)
 3.Pokračování denního zasedání
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Hlasování
  
5.1.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II (hlasování)
  
5.7.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasování)
  
5.8.Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I (hlasování)
  
5.9.Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I (hlasování)
  
5.10.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.11.Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.12.Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.13.Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.15.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (hlasování)
  
5.16.Diskusní dokument o budoucnosti financí EU (hlasování)
  
5.17.Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu (hlasování)
  
5.18.Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Složení Parlamentu
 11.Členství ve výborech
 12.Pracovní program Komise na rok 2018 (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana novinářů a svobody sdělovacích prostředků na Maltě: případ Daphne Caruanové Galiziové (rozprava)
 17.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (rozprava)
 18.Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (164 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (200 kb) Jmenovitá hlasování (3287 kb) 
 
Zápis (78 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (50 kb) Jmenovitá hlasování (190 kb) 
 
Zápis (253 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (854 kb) Jmenovitá hlasování (3043 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí