Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (19.-20. oktober 2017) og præsentation af ledernes dagsorden (Sammen bygger vi fremtiden) (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Erklæring fra formanden
 5.Afstemningstid
  
5.1.Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II (afstemning)
  
5.7.CE-mærkede gødningsprodukter ***I (afstemning)
  
5.8.Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I (afstemning)
  
5.9.Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I (afstemning)
  
5.10.Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (afstemning)
  
5.11.Genetisk modificeret majs 1507 (afstemning)
  
5.12.Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2 (afstemning)
  
5.13.Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps (afstemning)
  
5.14.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.15.Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (afstemning)
  
5.16.Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser (afstemning)
  
5.17.Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse (afstemning)
  
5.18.Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Parlamentets sammensætning
 11.Udvalgenes sammensætning
 12.Kommissionens arbejdsprogram for 2018 (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner (forhandling)
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 15.Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (forhandling)
 16.Beskyttelse af journalister og mediefriheden i Malta: sagen Daphne Caruana Galizia (forhandling)
 17.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (forhandling)
 18.Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (163 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (199 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3287 kb) 
 
Protokol (77 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (50 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (188 kb) 
 
Protokol (255 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (843 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2973 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik