Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19–20 października 2017 r. oraz przedstawienie agendy przywódców (Budowanie naszej wspólnej przyszłości) (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Głosowanie
  
5.1.Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Poddanie furanylfentanylu środkom kontrolI * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II (głosowanie)
  
5.7.Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I (głosowanie)
  
5.8.Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I (głosowanie)
  
5.9.Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I (głosowanie)
  
5.10.Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.12.Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.13.Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.14.Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.15.Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (głosowanie)
  
5.16.Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE (głosowanie)
  
5.17.Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym (głosowanie)
  
5.18.Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład Parlamentu
 11.Skład komisji
 12.Program prac Komisji na 2018 r. (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (debata)
 16.Ochrona dziennikarzy i obrona wolności mediów na Malcie: sprawa Daphne Caruany Galizii (debata)
 17.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów (debata)
 18.Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (163 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (200 kb) Wyniki głosowań imiennych (3287 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (50 kb) Wyniki głosowań imiennych (196 kb) 
 
Protokół (260 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (843 kb) Wyniki głosowań imiennych (2975 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności