Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 19. a 20. októbra 2017 a predloženie programu vedúcich predstaviteľov (Budovanie našej spoločnej budúcnosti) (rozprava)
 3.Pokračovanie zasadnutia
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Hlasovanie
  
5.1.Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II (hlasovanie)
  
5.7.Hnojivé výrobky s označením CE ***I (hlasovanie)
  
5.8.Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I (hlasovanie)
  
5.9.Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I (hlasovanie)
  
5.10.Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  
5.11.Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  
5.12.Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  
5.13.Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106) (hlasovanie)
  
5.14.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.15.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (hlasovanie)
  
5.16.Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (hlasovanie)
  
5.17.Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme (hlasovanie)
  
5.18.Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie Parlamentu
 11.Zloženie výborov
 12.Pracovný program Komisie na rok 2018 (rozprava)
 13.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (rozprava)
 16.Ochrana žurnalistov a obrana slobody médií na Malte: prípad Daphne Caruanovej Galiziovej (rozprava)
 17.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (rozprava)
 18.Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (200 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3287 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (49 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (189 kb) 
 
Zápisnica (258 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (848 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2972 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia