Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober 2017 och presentation av Ledaragendan (Vi bygger en framtid tillsammans) (debatt)
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Uttalande av talmannen
 5.Omröstning
  
5.1.Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II (omröstning)
  
5.7.CE-märkta gödselprodukter ***I (omröstning)
  
5.8.Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I (omröstning)
  
5.9.Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I (omröstning)
  
5.10.Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  
5.11.Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  
5.12.Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  
5.13.Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) (omröstning)
  
5.14.Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.15.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling (omröstning)
  
5.16.Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 (omröstning)
  
5.17.Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse (omröstning)
  
5.18.Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Parlamentets sammansättning
 11.Utskottens sammansättning
 12.Kommissionens arbetsprogram 2018 (debatt)
 13.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 – alla avsnitt (debatt)
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (debatt)
 16.Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (debatt)
 17.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen (debatt)
 18.Aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (165 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (199 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3287 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (49 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (190 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (837 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2971 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy