Показалец 
Протокол
PDF 875kWORD 52k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко ***

 2. Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *

 3. Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски *

 4. Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил *

 5. Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС

 6. Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II

 7. Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I

 8. Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I

 9. Общата политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I

 10. Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат

 11. Генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността)

 12. Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността)

 13. Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността)

 14. Проект на коригиращ бюджет №5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ

 15. Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие

 16. Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС

 17. Законосъобразни мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, действащи в името на обществения интерес

 18. Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността
Правна информация - Политика за поверителност