Seznam 
Zápis
PDF 854kWORD 50k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko *** 

Doporučení: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: schváleníJH+511, 112, 40

 2. Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu * 

Zpráva: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+563, 23, 78

 3. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky * 

Zpráva: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+572, 54, 36

 4. Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením 

Zpráva: Michał Boni (A8-0309/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+622, 8, 33

 5. Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi 

Zpráva: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+554, 61, 53

 6. Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II 

Doporučení pro druhé čtení: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
schválení bez hlasování

 7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I 

Zpráva: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělená hlasování18výbordílč.
1+
2/EH+376, 281, 9
19výbordílč.
1+
2-
28výbordílč.
1+
2/EH-313, 340, 15
38výbordílč.
1/EH+563, 80, 27
2-
42výbordílč.
1+
2/EH+364, 288, 16
43výbor-
45výbor+
85výbordílč.
1+
2-
86výbordílč.
1+
2/EH-305, 348, 16
88výborJH+365, 299, 6
89výborJH+538, 123, 7
96výbordílč.
1+
2+
3-
97výbor+
105výborJH+477, 182, 13
107výbor+
109výbordílč.
1+
2+
111výbor-
119výborJH+363, 283, 26
123výbordílč.
1+
2+
125výbor-
131výborEH+408, 242, 20
132výbordílč.
1+
2+
137výbor-
138výborEH-309, 347, 16
163výborEH+329, 320, 22
172výborEH-288, 379, 2
173výbor-
174výbor-
175výbordílč.
1+
2+
176výbor+
177výbordílč.
1/JH+611, 57, 3
2/JH+490, 140, 3
178výbor-
180výbor-
182výbor+
183výbor-
186výbor-
189-192výbor-
194-197výborEH-322, 345, 2
198-201výborEH-323, 341, 3
203výbordílč.
1+
2+
205výbor+
207výbor-
222výborEH+403, 266, 2
224-227výbor-
234-237výbor-
243-246výbor-
252-254výbor-
265-268výbor-
274výborJH+475, 172, 24
275výbordílč.
1+
2+
3+
4+
276výbor+
277výbor+
279výbor+
281výborJH+522, 143, 6
287výbor+
292výbor+
293výbor+
294výbor+
301výbor+
303výborJH+534, 123, 15
čl. 1 § 2 za písm. h)346EFDD-
čl. 42 za § 1345S&D, ALDE+
90výbordílč.
1
2
čl. 46 § 1 bod 2 nařízení (ES) 1107/2009 čl. 3 bod 34 návětí375Verts/ALE-
94výbor+
čl. 46 § 1 za bod 2 nařízení (ES) 1107/2009 čl. 80 za § 7378GUE/NGL-
za článek 46 směrnice 91/676/EHS čl. 2 písm. g)401PPEJH-138, 507, 23
čl. 48 za § 1374Verts/ALE-
příloha I část II KFV 1(A) bod 2 odrážka 2347EFDD-
příloha I část II KFV 1(A) bod 2 za odrážku 6379GUE/NGL-
příloha I část II KFV 1(B) bod 3 bod a2 odrážka 1348ZEFDDJH-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev OČ =
ECR
ENF
JH-312, 345, 12
396OČPPEJH-307, 355, 7
příloha I část II KFV 1(B) bod 3 bod a2 odrážka 2389Z =
396OČ =
402rev OČ =
ECR
PPE
ENF
JH-325, 336, 8
337EFDD-
343OČS&D, ALDEJH+411, 230, 18
349EFDD
příloha I část II KFV 1(B) bod 3 bod a2 odrážka 3338Z = 390Z =
396OČ =
EFDD
ECR
PPE
JH-322, 332, 11
402rev OČENFJH-106, 552, 10
350EFDD-
343OČS&D, ALDEJH+402, 250, 12
124výborJH
příloha I část II KFV 1(B) bod 3 písm. b)351revEFDD-
příloha I část II KFV 1(B) bod 3 za písm. b)380GUE/NGL-
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 bod a2 odrážka 1352ZEFDDJH-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403OČ =
ECR
ENF
JH-321, 339, 10
397OČPPEJH-301, 354, 7
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 bod a2 odrážka 2392Z =
397OČ =
403OČ =
ECR
PPE
ENF
JH-320, 340, 7
340EFDD-
344OČS&D, ALDEJH+415, 235, 16
353EFDD
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 bod a2 odrážka 3341Z =
393Z =
397OČ =
EFDD
ECR
PPE
JH-330, 333, 4
403OČENFJH-104, 550, 7
354EFDD-
344OČS&D, ALDEJH+405, 249, 13
136výborJH
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 písm. b)355EFDD-
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 za písm. b)381GUE/NGL-
příloha I část II KFV 1(C)(I) bod 2 písm. c)356EFDD-
příloha I část II KFV 1(C)342ALDEEH-326, 338, 9
170výborJH+417, 178, 73
příloha I část II KFV 2 bod 2 odrážka 2357EFDD-
příloha I část II KFV 2 bod 2 odrážka 3358EFDD-
příloha I část II KFV 2 bod 2 za odrážku 6382GUE/NGL-
příloha I část II KFV 2 bod 3398PPEEH+462, 194, 11
příloha I část II KFV 3(A) bod 2 za odrážku 5383GUE/NGL-
příloha I část II KFV 3(B) bod 2 odrážka 1359revEFDD-
příloha I část II KFV 3(B) bod 2 odrážka 2360EFDD-
příloha I část II KFV 3(B) bod 2 za odrážku 5384GUE/NGL-
příloha I část II KFV 4 bod 2 odrážka 1361EFDD-
185výborEH-288, 373, 3
příloha I část II KFV 4 bod 2 odrážka 2362EFDD-
příloha I část II KFV 4 bod 2 za odrážku 5385GUE/NGL-
příloha I část II KFV 6 bod 2 odrážka 1363EFDD-
206výbor+
příloha I část II KFV 6 bod 2 odrážka 2364EFDD-
příloha I část II KFV 6 bod 2 odrážka 3365EFDD-
příloha I část II KFV 6 bod 2 za odrážku 3386GUE/NGL-
příloha I část II KFV 6(B)(II) bod 2 odrážka 1366EFDD-
příloha I část II KFV 6(B)(II) bod 2 odrážka 3367EFDD-
příloha II část II dílčí název 10368ZEFDD-
příloha II část II za § 7404revENFJH-113, 460, 95
příloha II část II KSM 1 odrážka 1 písm. e)369ZEFDD-
223výbor+
příloha II část II KSM 7 návětí kulatá odrážka 2 a tabulka377ZVerts/ALE-
příloha III část 1 za § 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
EH-315, 354, 0
příloha III část 2 KFV 1(B) za § 2373Verts/ALE-
371EFDD-
příloha III část 2 KFV 1(C)(I) za § 1372EFDD-
příloha III část 2 KFV 2 odrážka 2399PPE+
příloha III část 3 KFV 2400PPE-
příloha III část 3 KFV 3313výbor+
původní zněnídílč.
1
2
příloha III část 3 KFV 4314výbor+
původní zněnídílč.
1
2
za odův. 8394PPEEH-305, 356, 6
395PPEEH+485, 179, 2
hlasování: návrh KomiseJH+298, 234, 135
Žádosti o jmenovité hlasování
S&D:pn.338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:pn.124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:pn.338, 348, 389, 390, 396OČ, 402OČ
EFDD:pn.88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:pn.402 (1. a 3. část), 403 (1. a 3. část), 404
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:pn.111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:pn.138
ALDE:pn.189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:pn.43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:pn.88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Žádosti o dílčí hlasování
ALDE:
návrh Komise příloha III část III KFV 3
1.částcelé znění kromě slov: „± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci“ a „–25% relativní odchylka od deklarované hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci“
2.částtato slova
návrh Komise příloha III část III KFV 4
1.částcelé znění kromě slov: „± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“, „± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci“, „–25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“, „–25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“, „–25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“, „± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“, „± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“ a „± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci“
2.částtato slova
pn.90
1.část:„Pokud jde o část II přílohy I, výše uvedené svěření pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s odstavci 1 až 4 nezahrnuje úpravy v ní obsažených limitů pro kontaminující látky, pokud nebude nutné stanovit nové limity v důsledku doplnění nových složkových materiálů v příloze II.“
2.část:„Když budou stanoveny nové limity pro kontaminující látky, měly by se tyto limity vztahovat pouze na nové složkové materiály, které byly doplněny.“
Verts/ALE:
pn.18
1.částcelé znění kromě slov: „rozklad organických složek půdy“ a „Z toho vyplývá, že fungují jako doplněk k hnojivům“
2.částtato slova
pn.19
1.částcelé znění kromě druhého, třetího a čtvrtého výskytu slova „nových“ v textu
2.částtato slova
pn.28
1.část„Hnojivé výrobky s označením CE by měly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou dostatečně účinné a nepředstavují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, jsou-li řádně skladovány a používány k určenému účelu a za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování. Proto by měly být stanoveny požadavky na bezpečnost a kvalitu a také vhodné kontrolní mechanismy.“
2.částzrušení věty „Kromě toho by určené použití hnojivých výrobků s označením CE nemělo vést k tomu, že potraviny nebo krmiva přestanou být bezpečné.“
pn.38
1.částcelé znění kromě slov: „z fylosféry“
2.částtato slova
pn.42
1.částcelé znění kromě slov: „a neovlivňují podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh“
2.částtato slova
pn.85
1.částcelé znění kromě slova: „nových“
2.částtoto slovo
pn.86
1.částcelé znění kromě slova: „nových“
2.částtoto slovo
pn.96
1.částcelé znění kromě slov: „uzavřených“ a „nebo fylosféře“
2.část„uzavřených“
3.část:„nebo fylosféře“
pn.109
1.částcelé znění kromě slov: „rašelina, včetně“
2.částtato slova
pn.123
1.částcelé znění kromě slov: „rašelina, včetně“
2.částtato slova
pn.132
1.částcelé znění kromě slov: „Hnojivý výrobek s označením CE nesmí obsahovat více než 1 % hmotn. organického uhlíku (Corg).“
2.částtato slova
pn.175
1.částcelé znění kromě slov: „(včetně mulče)“
2.částtato slova
pn.177
1.částcelé znění kromě slov: „rašeliny,“
2.částtato slova
pn.203
1.částcelé znění kromě slova: „omezených“
2.částtoto slovo
pn.275
1.část„ba) zlepšit půdu ve formě biologicky rozložitelné mulčovací fólie, jež splňuje zejména požadavky uvedené v bodech 2a a 3 KSM 10, nebo“
2.část„bb) spojit součásti hnojivého výrobku, aniž by došlo ke kontaktu s půdou, nebo“
3.část:„bc) zlepšit stabilitu hnojivých výrobků s označením CE nebo“
4.část:„bd) zlepšit schopnost půdy propouštět vodu.“
ENF:
pn.402
1.částprvní odrážka
2.částdruhá odrážka
3.část:třetí odrážka
pn.403
1.částprvní odrážka
2.částdruhá odrážka
3.část:třetí odrážka
Různé
Pn.325–329 byly vzaty zpět.
Pn.330–335 byly zrušeny.

 8. Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I 

Zpráva: Michał Boni (A8-0359/2016)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda23výborJH+609, 19, 29

 9. Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I  

Zpráva: Alain Cadec (A8-0285/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: návrh KomiseJH+599, 57, 2

 10. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) 

Návrh usnesení: B8-0567/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0567/2017
(výbor ENVI)
§ 117ENFJH-91, 551, 24
§ 212PPEEH-326, 327, 16
za § 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEdílč.
1/JH+578, 81, 7
2/JH+342, 293, 23
§ 513PPEdílč.
1/JH-235, 403, 30
2/JH-206, 419, 47
2EFDDJH-145, 501, 23
1S&DJH+353, 280, 36
6Verts/ALEJH+332, 307, 30
18ENFJH-71, 582, 4
§ 714PPEEH-306, 337, 21
za § 719ENFJH-42, 589, 36
§ 820ENFdílč.
1/JH-102, 524, 44
2/JH-90, 523, 51
§ 103EFDDJH-270, 379, 19
15PPE-
21ENFJH-100, 523, 45
odův. B16PPE-
odův. C8PPE-
za odův. I9PPEEH+329, 322, 21
za odův. K4Verts/ALE-
odův. L10PPEEH+381, 269, 17
odův. P11PPEEH+326, 321, 20
za odův. Q5Verts/ALE-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+355, 204, 111
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.6, 7, 13; konečné hlasování
ENF:pn.17, 18, 19, 21
GUE/NGL:pn.1, 2,13; konečné hlasování
EFDD:pn.1, 2, 3, 20
Žádosti o dílčí hlasování
ENF:
pn.20
1.část„vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily dostatečné testování a sledování reziduí glyfosátu v krmivech, potravinách a nápojích, které se výrábějí v Unii a dovážejí do ní, aby se vyřešil stávající problém nedostatečných údajů, na který poukázal Evropský úřad pro bezpečnost potravin; vybízí Komisi a členské státy, aby okamžitě zrušily povolení udělená geneticky modifikovaným organismům tolerantním vůči glyfosátu a nepovolovaly už žádné další;“
2.část„zdůrazňuje, že členské státy by měly mít možnost zakázat dovoz výrobků ošetřených glyfosátem;“
PPE:
pn.7
1.část„vyzývá Komisi a členské státy, aby“ a „nepovolily používání glyfosátu k desikaci před sklizní;“
2.část„s platností od 16. prosince 2017“
S&D:
pn.13
1.částcelé znění kromě slov: „prodloužení povolení pro“
2.částtato slova
Různé:
Laurenţiu Rebega (skupina ENF) rovněž podepsal pozměňovací návrhy 17 a 18.

 11. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) 

Návrh usnesení: B8-0568/2017

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0568/2017
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+433, 201, 33
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 12. Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) 

Návrh usnesení: B8-0570/2017

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0570/2017
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+433, 202, 31
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 13. Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu) 

Návrh usnesení: B8-0569/2017

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0569/2017
(výbor ENVI)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+434, 201, 28
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, ENF:konečné hlasování

 14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech 

Zpráva: Jens Geier (A8-0301/2017)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+553, 70, 42

 15. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj 

Zpráva: Jens Geier (A8-0298/2017) (požadovaná většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: usnesení (celé znění)JH+562, 65, 44

 16. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení: B8-0565/2017

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0565/2017
(výbor BUDG)
§ 112GUE/NGL-
8EFDD-
§ 213GUE/NGL-
§ 314GUE/NGL-
9EFDD-
za § 315GUE/NGLdílč.
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLdílč.
1/JH-159, 489, 20
2/JH
18GUE/NGL-
19GUE/NGLJH-137, 500, 27
§ 41ENFJH-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLJH-20, 624, 25
za § 421GUE/NGLJH-35, 564, 67
§ 52ENFJH-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
§ 723ZGUE/NGL-
3ENFJH-85, 570, 11
za § 724GUE/NGLJH-220, 410, 37
§ 925GUE/NGLJH-71, 501, 96
§ 10§původní zněnídílč.
1+
2+
za § 104ENF-
§ 135ENF-
za § 1626GUE/NGLJH-69, 546, 57
§ 176ENFJH-93, 501, 70
hlasování: usnesení (celé znění)JH+442, 189, 37
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.1, 2, 3, 6
GUE/NGL:pn.17, 19, 20, 21, 24, 25, 26; konečné hlasování
Žádosti o dílčí hlasování
Verts/ALE:
§ 10
1.částcelé znění kromě slov: „a obrany“
2.částtato slova
pn.15
1.část„odsuzuje alternativu, jejímž záměrem je navýšit rozpočtové prostředky na zásahy ve vojenské, bezpečnostní a zahraničněpolitické oblasti, jakož i alternativu, jejímž prostřednictvím se nejen financovaly a podporovaly současné ozbrojené konflikty, ale která také stála u zrodu migračních toků a rabování zdrojů v rozvojových zemích;“
2.část„odsuzuje skutečnost, že Komise tvrdí, že v období po roce 2020 bude z rozpočtu EU přidělovat každoročně na Evropský fond pro obranu 1,5 miliardy EUR, což by společně s příspěvky členských států na společné rozvojové projekty mohlo generovat celkové investice do obranného výzkumu a rozvoje kapacit ve výši 5,5 miliardy EUR ročně;“
pn.17
1.částcelé znění kromě slov: „a vnější činnosti“
2.částtato slova

 17. Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu 

Zpráva: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
alternativní návrh usnesení1ENFJH-45, 550, 66
§ 3§původní zněníJH+338, 322, 5
§ 13§původní zněníJH+358, 285, 24
§ 19§původní zněníodděl.+
§ 23§původní zněníodděl./EH-300, 357, 9
§ 25§původní zněnídílč.
1/JH+604, 49, 14
2/JH+343, 277, 33
§ 352+ 76 poslancůJH-288, 346, 34
§ 36§původní zněníJH+404, 249, 12
§ 383+ 76 poslancůJH-294, 350, 26
§ 48§původní zněnídílč.
1/JH+615, 27, 22
2/JH+349, 272, 24
§ 504+ 76 poslancůJH-308, 351, 7
§ 57§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 58§původní zněnídílč.
1+
2/JH-323, 330, 15
§ 61§původní zněníodděl.+
§ 65§původní zněníodděl./EH-303, 360, 4
§ 67§původní zněníJH+333, 318, 18
odův. C§původní zněníodděl./EH+363, 296, 5
odův. N§původní zněníJH+328, 307, 23
odův. V§původní zněníodděl./EH-308, 326, 32
odův. Y§původní zněníodděl.+
odův. AG§původní zněníodděl.+
odův. AK§původní zněníJH+367, 256, 43
hlasování: návrh usnesení (výbor JURI)JH+399, 101, 166
Žádosti o jmenovité hlasování
ENF:pn.1
S&D:pn.2, 3, 4; odův. N, AK; § 3, 13, 25, 48
+ 76 poslanců:pn.2, 3, 4; § 36, 67
Žádosti o oddělené hlasování
+ 76 poslanců:odův. C, N, V, Y, AG, AK § 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Žádosti o dílčí hlasování
+ 76 poslanců:
§ 25
1.část„domnívá se, že provedení komplexních právních předpisů na ochranu oznamovatelů podnítí vytváření kultury otevřeného projevu a že oznamování by mělo být podporováno jako projev dobrého občanství; proto naléhavě žádá členské státy a orgány EU, aby propagovaly kladnou úlohu oznamovatelů, a vyjadřovaly vážné obavy týkající se jejich zranitelného a bezbranného postavení, především prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí a komunikačních a výchovných opatření; doporučuje, a to zejména Komisi, aby k tomuto problému předložila komplexní akční plán; vyzývá v této souvislosti k vytvoření webových stránek, kde by měly být uváděny užitečné informace o ochraně oznamovatelů a kde by bylo možné podávat stížnosti;“
2.část„zdůrazňuje, že tyto internetové stránky by měly být snadno přístupné veřejnosti a měla by být zajištěna anonymita údajů osob, které je využívají;“
§ 48
1.částcelé znění kromě slov: „domnívá se proto, že v případě údajných odvetných opatření přijatých proti oznamovateli musí zaměstnavatel dokázat, že tato opatření nesouvisí s oznámením, které oznamovatel učinil; domnívá se, že ochrana oznamovatelů musí být zaručena na základě předložené informace, a nikoli na základě úmyslu oznamovatele“
2.částtato slova
§ 57
1.část„vyzývá členské státy a orgány EU, aby ve spolupráci se všemi příslušnými orgány zavedly a přijaly veškerá nezbytná opatření na ochranu důvěrnosti zdrojů informací s cílem zabránit jakýmkoli diskriminačním krokům nebo hrozbám a také aby určily transparentní a bezpečné způsoby oznamování, zřídily nezávislé vnitrostátní a evropské orgány pro ochranu oznamovatelů“
2.část„a zvážily možnost vyčlenit na jejich podporu zvláštní finanční prostředky; vyzývá též ke zřízení ústředního evropského orgánu pro účinnou ochranu oznamovatelů a osob, které jim pomáhají v jejich činnosti, na základě modelu, podle něhož již funguje systém orgánů na ochranu soukromí;“
§ 58
1.část„s cílem zajistit, aby tato opatření byla účinná, vyzývá Komisi, aby navrhla nástroje, které budou sloužit zejména k ochraně před neoprávněným trestním stíháním, hospodářskými sankcemi a diskriminací;“
2.část„navrhuje, aby byly zřízeny vnitrostátní fondy nebo evropského fondu k přiměřené finanční podpoře evropských oznamovatelů, které by byly zčásti financovány z příjmů plynoucích z dodatečného vymáhání daní nebo z pokut;“

 18. Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě 

Zpráva: Laura Agea (A8-0292/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 2§původní zněnídílč.
1+
2-
3-
4-
§ 3§původní zněnídílč.
1/JH+527, 133, 5
2/JH-299, 351, 13
§ 7§původní zněnídílč.
1+
2/EH+363, 292, 4
§ 9§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 21§původní zněnídílč.
1/JH+496, 151, 21
2/JH-287, 358, 9
§ 36§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 43§původní zněnídílč.
1+
2/EH-322, 331, 6
3/EH+328, 315, 20
4+
§ 47 písm. c)§původní zněnídílč.
1+
2-
§ 53§původní zněnídílč.
1/JH+539, 75, 44
2/JH-304, 307, 43
§ 44§původní zněníodděl.-
odův. G§původní zněníodděl.-
odův. M§původní zněnídílč.
1+
2+
odův. X§původní zněníodděl./EH-311, 314, 24
odův. AV§původní zněníodděl./EH+346, 273, 20
odův. BA§původní zněníodděl.+
odův. BC§původní zněníodděl./EH+291, 269, 92
hlasování: usnesení (celé znění)JH+451, 147, 42
Žádosti o jmenovité hlasování
S&D:§ 3, 21
Verts/ALE:§ 3, 21, 53
Žádosti o oddělené hlasování
+ 76 poslanců:odův. G, X, AV, BA, BC, § 44
Žádosti o dílčí hlasování
+ 76 poslanců:
odův. M
1.částcelé znění kromě slova: „všeobecný“
2.částtoto slovo
§ 2
1.částcelé znění kromě slov: „zakládat na přerozdělování produkovaného bohatství“, „zvyšování mezd a zajišťovat všeobecné, bezplatné“
2.část„zakládat na přerozdělování produkovaného bohatství“
3.část:„zvyšování mezd a zajišťovat všeobecné, bezplatné“
§ 3
1.část„poukazuje na význam odpovídajících veřejných zdrojů pro financování systémů minimálního příjmu; vyzývá Komisi, aby důkladně monitorovala využívání 20 % celkově přidělených prostředků z ESF určených na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a aby také při nadcházející revizi nařízení o společných ustanoveních pro strukturální fondy (nařízení (EU) č. 1303/2013) a především v rámci Evropského sociálního fondu a programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) přezkoumala možnosti financování v zájmu pomoci každému členskému státu se zavedením systému minimálního příjmu, pokud zde zaveden doposud nebyl, nebo za účelem zkvalitnění fungování a zvýšení účinnosti stávajících systémů,“
2.část„a pokud je to potřebné, zvážit dočasné zřízení vhodného evropského fondu, který by sloužil jako nástroj politiky soudržnosti a evropské solidarity;“
§ 7
1.částcelé znění kromě slov: „poukazuje na význam, který má hledisko automatické stabilizace systémů sociálního zabezpečení pro pohlcování vln sociálních otřesů vyvolaných vnějšími vlivy, jako je např. recese;“ a „jakož i“
2.částtato slova
§ 9
1.částcelé znění kromě slov: „kvalitní všeobecný“
2.částtato slova
§ 21
1.částcelé znění kromě slov: „poukazuje v této souvislosti na to, že bylo prokázáno, že je možné v souladu s právem přijmout v rámci stávajících Smluv o EU rámcovou směrnici o minimálním příjmu; domnívá se, že takový rámec by měl být založen na konkrétních prvcích, měl by zohledňovat sociální a hospodářské souvislosti a historické postupy každého členského státu a měl by být podnětem k ekonomické aktivitě jednotlivců;“
2.částtato slova
§ 36
1.část„připomíná, že systém minimálního příjmu je přechodným nástrojem ke snížení chudoby, sociálního vyloučení a nerovnosti a k boji proti nim a že by měl být vnímán jako sociální investice;“
2.část„bere na vědomí, že systémy minimálního příjmu mají proticyklické účinky;“
§ 43
1.částcelé znění kromě slov: „vypracovaná na evropské úrovni týkající se společných cílů“, „pokud jde o přispění k vytvoření rovných podmínek pro všechny členské státy“ a „zvážila přijetí dalších opatření“
2.část„vypracovaná na evropské úrovni týkající se společných cílů“
3.část:„pokud jde o přispění k vytvoření rovných podmínek pro všechny členské státy“
4.část:„zvážila přijetí dalších opatření“
§ 47 písm. c)
1.částcelé znění kromě slov: „jako jsou lidé bez domova, uprchlíci, žadatelé o azyl, Romové a mladí lidé,“
2.částtato slova
§ 53
1.částcelé znění kromě slov: „jemuž dominují úsporná opatření;“
2.částtato slova
Právní upozornění - Ochrana soukromí