Seznam 
Zápis
PDF 854kWORD 50k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko ***

 2. Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu *

 3. Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky *

 4. Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením

 5. Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi

 6. Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II

 7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I

 8. Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I

 9. Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I

 10. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

 11. Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

 12. Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

 13. Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3 (námitka podle článku 106 jednacího řádu)

 14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech

 15. Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj

 16. Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

 17. Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu

 18. Politiky zaměřené na zaručení minimálního příjmu jako nástroj boje proti chudobě
Právní upozornění - Ochrana soukromí