Indeks 
Protokol
PDF 843kWORD 50k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart *** 

Henstilling: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+511, 112, 40

 2. Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion * 

Betænkning: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+563, 23, 78

 3. Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier * 

Betænkning: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+572, 54, 36

 4. Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl * 

Betænkning: Michał Boni (A8-0309/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+622, 8, 33

 5. Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet 

Betænkning: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+554, 61, 53

 6. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II 

Indstilling ved andenbehandling: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Godkendelse uden afstemning

 7. CE-mærkede gødningsprodukter ***I 

Betænkning: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – afstemning under ét1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
kor.udv.+
Ændringsforslag fra det korresponderende udvalg – særskilt afstemning18kor.udv.div
1+
2/VE+376, 281, 9
19kor.udv.div
1+
2-
28kor.udv.div
1+
2/VE-313, 340, 15
38kor.udv.div
1/VE+563, 80, 27
2-
42kor.udv.div
1+
2/VE+364, 288, 16
43kor.udv.-
45kor.udv.+
85kor.udv.div
1+
2-
86kor.udv.div
1+
2/VE-305, 348, 16
88kor.udv.AN+365, 299, 6
89kor.udv.AN+538, 123, 7
96kor.udv.div
1+
2+
3-
97kor.udv.+
105kor.udv.AN+477, 182, 13
107kor.udv.+
109kor.udv.div
1+
2+
111kor.udv.-
119kor.udv.AN+363, 283, 26
123kor.udv.div
1+
2+
125kor.udv.-
131kor.udv.VE+408, 242, 20
132kor.udv.div
1+
2+
137kor.udv.-
138kor.udv.VE-309, 347, 16
163kor.udv.VE+329, 320, 22
172kor.udv.VE-288, 379, 2
173kor.udv.-
174kor.udv.-
175kor.udv.div
1+
2+
176kor.udv.+
177kor.udv.div
1/AN+611, 57, 3
2/AN+490, 140, 3
178kor.udv.-
180kor.udv.-
182kor.udv.+
183kor.udv.-
186kor.udv.-
189-192kor.udv.-
194-197kor.udv.VE-322, 345, 2
198-201kor.udv.VE-323, 341, 3
203kor.udv.div
1+
2+
205kor.udv.+
207kor.udv.-
222kor.udv.VE+403, 266, 2
224-227kor.udv.-
234-237kor.udv.-
243-246kor.udv.-
252-254kor.udv.-
265-268kor.udv.-
274kor.udv.AN+475, 172, 24
275kor.udv.div
1+
2+
3+
4+
276kor.udv.+
277kor.udv.+
279kor.udv.+
281kor.udv.AN+522, 143, 6
287kor.udv.+
292kor.udv.+
293kor.udv.+
294kor.udv.+
301kor.udv.+
303kor.udv.AN+534, 123, 15
Artikel 1, § 2, efter litra h346EFDD-
Artikel 42, efter § 1345S&D, ALDE+
90kor.udv.div
1
2
Artikel 46, stk. 1, punkt 2 Forordning (EF) 1107/2009 Artikel 3 – nr. 34, indledning375Verts/ALE-
94kor.udv.+
Artikel 46, stk. 1, nr. 2a
Forordning (EF) 1107/2009 Artikel 80 - efter stk. 7
378GUE/NGL-
Efter artikel 46, Direktiv 91/676/EØF, artikel 2, litra g)401PPEAN-138, 507, 23
Artikel 48, efter § 1374Verts/ALE-
Bilag I, del 2, PFC1 (A), punkt 2, led 2347EFDD-
Bilag I, del 2, PFC1 (A), punkt 2, efter led 6379GUE/NGL-
Bilag I, del 2 – PFC1(B), punkt 3, litra a, nr. 2, led 1348SEFDDAN-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev PC =
ECR
ENF
AN-312, 345, 12
396PCPPEAN-307, 355, 7
Bilag I, del II, PFC1(B), punkt 3, litra a, nr. 2, led 2389S =
396PC =
402rev PC =
ECR
PPE
ENF
AN-325, 336, 8
337EFDD-
343PCS&D, ALDEAN+411, 230, 18
349EFDD
Bilag I, del 2, PFC1(B), punkt 3, litra a, nr. 2, led 3338S = 390S =
396cp =
EFDD
ECR
PPE
AN-322, 332, 11
402rev PCENFAN-106, 552, 10
350EFDD-
343PCS&D, ALDEAN+402, 250, 12
124kor.udv.AN
Bilag I, del 2, PFC 1(B), nr. 3, litra b351revEFDD-
Bilag I del 2, PFC 1(B), punkt 3, efter litra b380GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC1(C)(I), punkt 2, litra a, nr. 2, led 1352SEFDDAN-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403PC =
ECR
ENF
AN-321, 339, 10
397PCPPEAN-301, 354, 7
Bilag I, del 2, PFC1(C)(I), punkt 2, litra a, nr. 2, led 2392S =
397PC =
403PC =
ECR
PPE
ENF
AN-320, 340, 7
340EFDD-
344PCS&D, ALDEAN+415, 235, 16
353EFDD
Bilag I, del 2, PFC1(C)(I), punkt 2, litra a, nr. 2, led 3341S =
393S =
397PC =
EFDD
ECR
PPE
AN-330, 333, 4
403PCENFAN-104, 550, 7
354EFDD-
344PCS&D, ALDEAN+405, 249, 13
136kor.udv.AN
Bilag I, del 2, PFC 1(C)(I), punkt 2, litra b355EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 1(C)(I), punkt 2, efter litra b381GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 1(C)(I), punkt 2, litra c356EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 1(C)342ALDEVE-326, 338, 9
170kor.udv.AN+417, 178, 73
Bilag I, del 2, PFC 2, punkt 2, led 2357EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 2, punkt 2, led 3358EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 2, punkt 2, efter led 6382GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 2, punkt 3398PPEVE+462, 194, 11
Bilag I, del 2, PFC 3(A), punkt 2, efter led 5383GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 3(B), punkt 2, led 2359revEFDD-
Bilag I, del 2, PFC 3(B), punkt 2, led 2360EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 3(B), punkt 2, efter led 5384GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 4, punkt 2, led 1361EFDD-
185kor.udv.VE-288, 373, 3
Bilag I, del 2, PFC 4, punkt 2, led 2362EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 4, punkt 2, efter led 5385GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 6, punkt 2, led 1363EFDD-
206kor.udv.+
Bilag I, del 2, PFC 6, punkt 2, led 2364EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 6, punkt 2, led 3365EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 6, punkt 2, efter led 3386GUE/NGL-
Bilag I, del 2, PFC 6(B)(II), punkt 2, led 1366EFDD-
Bilag I, del 2, PFC 6(B)(II), punkt 2, led 3367EFDD-
Bilag II, del 2, underoverskrift 10368SEFDD-
Bilag II, del 2, efter punkt 1404revENFAN-113, 460, 95
Bilag II, del 2, CMC 1, punkt 1, litra e369SEFDD-
223kor.udv.+
Bilag II, del 2, CMC 7, indledning, led 2 og tabel377SVerts/ALE-
Bilag III, del 1, efter punkt 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
VE-315, 354, 0
Bilag III, del 2, PFC 1 (B), efter punkt 2373Verts/ALE-
371EFDD-
Bilag III, del 2, PFC 1, (C)(I), efter punkt 1372EFDD-
Bilag III, del 2, PFC 2, led 2399PPE+
Bilag III, del 3, PFC 2400PPE-
Bilag III, del 3, PFC 3313kor.udv.+
originaltekstdiv
1
2
Bilag III, del 3, PFC 4314kor.udv.+
originaltekstdiv
1
2
Efter § 8394PPEVE-305, 356, 6
395PPEVE+485, 179, 2
Afstemning: Kommissionens forslagAN+298, 234, 135
Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&Dændringsforslag 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:ændringsforslag 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:ændringsforslag 338, 348, 389, 390, 306PC, 402PC
EFDDændringsforslag 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:ændringsforslag 402, (1. og 3. del), 403 (1. og 3. del), 404
Anmodning om særskilt afstemning
PPEændringsforslag 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:ændringsforslag 138
ALDE:ændringsforslag 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:ændringsforslag 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDDændringsforslag 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Anmodning om opdelt afstemning
ALDE:
Kommissionens forslag, Bilag III, del 3, PFC 3
1.del:teksten uden ordene: ± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden" og "- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden"
2.del:disse ord
Kommissionens forslag, Bilag III - del - PFC 4
1.del:teksten uden ordene: "± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, "± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, “- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, “- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, “- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, “± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”, "± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden“ og "± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som helst tidspunkt i distributionskæden”
2.del:disse ord
ændringsforslag 90
1.del:"For så vidt angår bilag I, del II, omfatter tillæggelsen af beføjelser til at vedtage delegerede retsakter som omhandlet i stk. 1 og 4 ikke tilpasninger af de deri fastsatte grænser for forurenende stoffer, medmindre der er behov for nye grænser for forurenende stoffer som følge af tilføjelse af nye komponentmaterialer i bilag II. "
2.del:"Når der fastsættes nye grænser for forurenende stoffer, finder disse grænser kun anvendelse på nye komponentmaterialer, der er tilføjet."
Verts/ALE:
ændringsforslag 18
1.del:teksten uden ordene: "nedbrydning af organiske stoffer i jorden" og "Derfor fungerer de som supplement til gødning"
2.del:disse ord
ændringsforslag 19
1.del:teksten uden ordet ”nye” anden, tredje og fjerde gang, det forekommer i teksten
2.del:disse ord
ændringsforslag 28
1.del:"CE-mærkede gødningsprodukter bør kun bringes i omsætning, hvis de er tilstrækkeligt effektive og ikke frembyder en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål og under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd. Derfor bør der fastsættes krav til sikkerhed og kvalitet samt passende kontrolmekanismer."
2.del:uden sætningen "Desuden bør den påtænkte anvendelse af CE-mærkede gødningsprodukter ikke medføre, at fødevarer eller forder bliver farlige/farligt."
ændringsforslag 38
1.del:teksten uden ordene: "fra phyllosfæren"
2.del:disse ord
ændringsforslag 42
1.del:teksten uden ordene: "og forudsat at de ikke har indflydelse på betingelserne for at gøre dem tilgængelige på markedet."
2.del:disse ord
ændringsforslag 85
1.del:teksten uden ordet: "nye"
2.del:dette ord
ændringsforslag 86
1.del:teksten uden ordet: "nye"
2.del:dette ord
ændringsforslag 96
1.del:teksten uden ordene: "afgrænsede" og "eller fyllosfæren"
2.del:"afgrænsede"
3.del:”eller fyllosfæren”
ændringsforslag 109
1.del:teksten uden ordene: "tørv, herunder"
2.del:disse ord
ændringsforslag 123
1.del:teksten uden ordene: "tørv, herunder"
2.del:disse ord
ændringsforslag 132
1.del:teksten uden ordene: "Indholdet af organisk carbon (Corg) i det CE-mærkede gødningsprodukt må ikke overstige 1 masseprocent."
2.del:disse ord
ændringsforslag 175
1.del:teksten uden ordene: ("herunder jorddækningsmateriale")
2.del:disse ord
ændringsforslag 177
1.del:teksten uden ordene: "tørv"
2.del:disse ord
ændringsforslag 203
1.del:teksten uden ordet: "afgrænsede"
2.del:dette ord
ændringsforslag 275
1.del:"ba) forbedre jordbunden i form af en biologisk nedbrydelig plastfolie, der opfylder kravene i stk. 2a og 3 i CMC 10, eller"
2.del:"bb) binde komponenter af gødningsproduktet uden kontakt med jorden eller"
3.del:"bc) forbedre stabiliteten af de CE-mærkede gødningsprodukter eller"
4.del"bd) forbedre vandindtrængningen i jorden."
ENF:
ændringsforslag 402
1.del:Første led
2.del:Andet led
3.del:Tredje led
ændringsforslag 403
1.del:Første led
2.del:Andet led
3.del:Tredje led
Diverse
Ændringsforslag 325-329 var blevet trukket tilbage.
Ændringsforslag 330-335 var annulleret.

 8. Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I 

Betænkning: Michał Boni (A8-0359/2016)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale23kor.udv.AN+609, 19, 29

 9. Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I 

Betænkning: Alain Cadec (A8-0285/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: Kommissionens forslagAN+599, 57, 2

 10. Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat 

Forslag til beslutning: B8-0567/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0567/2017 (ENVI)
§ 117ENFAN-91, 551, 24
§ 212PPEVE-326, 327, 16
Efter § 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEdiv
1/AN+578, 81, 7
2/AN+342, 293, 23
§ 513PPEdiv
1/AN-235, 403, 30
2/AN-206, 419, 47
2EFDDAN-145, 501, 23
1S&DAN+353, 280, 36
6Verts/ALEAN+332, 307, 30
18ENFAN-71, 582, 4
§ 714PPEVE-306, 337, 21
Efter § 719ENFAN-42, 589, 36
§ 820ENFdiv
1/AN-102, 524, 44
2/AN-90, 523, 51
§ 103EFDDAN-270, 379, 19
15PPE-
21ENFAN-100, 523, 45
§ B16PPE-
§ C8PPE-
Efter § I9PPEVE+329, 322, 21
Efter § K4Verts/ALE-
§ L10PPEVE+381, 269, 17
§ P11PPEVE+326, 321, 20
Efter § Q5Verts/ALE-
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+355, 204, 111
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE:ændringsforslag 6, 7, 13 endelig afstemning
ENF:ændringsforslag 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:ændringsforslag 1, 2, 13 endelig afstemning
EFDD:ændringsforslag 1, 2, 3, 20
Anmodning om opdelt afstemning
ENF:
ændringsforslag 20
1.del:"tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig testning og overvågning af restkoncentrationer af glyphosat i foder, fødevarer og drikkevarer, der er produceret såvel som indført i Unionen, med henblik på at afhjælpe den aktuelle mangel på data, som EFSA har påpeget; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til omgående at tilbagekalde eksisterende godkendelser af glyphosattolerante genetisk modificerede organismer og til ikke at validere nye;"
2.del:"understreger, at medlemsstaterne bør kunne forbyde import af glyphosatbehandlede produkter;"
PPE:
ændringsforslag 7
1.del:"opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ikke at godkende anvendelsen af glyphosat til udtørring forud for høsten"
2.del:"med virkning fra den 16. december 2017"
S&D:
ændringsforslag 13
1.del:teksten uden ordene: "forny"
2.del:disse ord
Diverse:
Laurenţiu Rebega (ENF-Gruppen) havde ligeledes underskrevet ændringsforslag 17 og 18.

 11. Genetisk modificeret majs 1507  

Forslag til beslutning: B8-0568/2017

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0568/2017 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+433, 201, 33
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

 12. Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2  

Forslag til beslutning: B8-0570/2017

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0570/2017 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+433, 202, 31
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

 13. Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps 

Forslag til beslutning: B8-0569/2017

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0569/2017 (ENVI)
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+434, 201, 28
Anmodning om afstemning ved navneopråb
Verts/ALE, ENF:endelig afstemning

 14. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven 

Betænkning: Jens Geier (A8-0301/2017)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+553, 70, 42

 15. Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling 

Betænkning: Jens Geier (A8-0298/2017) (flertal påkrævet + 3/5 af de afgivne stemmer))

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+562, 65, 44

 16. Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser 

Forslag til beslutning: B8-0565/2017

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag til beslutning B8-0565/2017 (BUDG)
§ 112GUE/NGL-
8EFDD-
§ 213GUE/NGL-
§ 314GUE/NGL-
9EFDD-
Efter § 315GUE/NGLdiv
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLdiv
1/AN-159, 489, 20
2/AN
18GUE/NGL-
19GUE/NGLAN-137, 500, 27
§ 41ENFAN-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLAN-20, 624, 25
Efter § 421GUE/NGLAN-35, 564, 67
§ 52ENFAN-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
§ 723SGUE/NGL-
3ENFAN-85, 570, 11
Efter § 724GUE/NGLAN-220, 410, 37
§ 925GUE/NGLAN-71, 501, 96
§ 10§originaltekstdiv
1+
2+
Efter § 104ENF-
§ 135ENF-
Efter § 1626GUE/NGLAN-69, 546, 57
§ 176ENFAN-93, 501, 70
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+442, 189, 37
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:ændringsforslag 1, 2, 3, 6
GUE/NGLændringsforslag 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 endelig afstemning
Anmodning om opdelt afstemning
Verts/ALE:
§ 10
1.del:teksten uden ordene: "og forsvar"
2.del:disse ord
ændringsforslag 15
1.del:"beklager den løsning, der drøftes til at forhøje budgetbevillingen til militarisme, overdrevne sikkerhedsforanstaltninger og udenlandsk indblanding - en politisk og ideologisk løsning, der ikke alene har finansieret og fremmet flere nutidige væbnede konflikter, men også har været årsagen til migrationsstrømmene og plyndring af ressourcer i udviklingslandene;"
2.del:"fordømmer den kendsgerning, at Kommissionen for perioden efter 2020 har gjort gældende, at den årligt vil tildele 1,5 mia. EUR fra EU's budget til Den Europæiske Forsvarsfond, som sammen med medlemsstaternes bidrag til at finansiere fælles udviklingsprojekter vil kunne generere omkostninger inden for forsvarsforskning og kapacitet på 5,5 mia. EUR om året;"
ændringsforslag 17
1.del:teksten uden ordene: "og foranstaltninger udadtil"
2.del:disse ord

 17. Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse 

Betænkning: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Alternativt beslutningsforslag1ENFAN-45, 550, 66
§ 3§originaltekstAN+338, 322, 5
§ 13§originaltekstAN+358, 285, 24
§ 19§originaltekstvs+
§ 23§originaltekstvs/VE-300, 357, 9
§ 25§originaltekstdiv
1/AN+604, 49, 14
2/AN+343, 277, 33
§ 352mindst 76 medlemmerAN-288, 346, 34
§ 36§originaltekstAN+404, 249, 12
§ 383mindst 76 medlemmerAN-294, 350, 26
§ 48§originaltekstdiv
1/AN+615, 27, 22
2/AN+349, 272, 24
§ 504mindst 76 medlemmerAN-308, 351, 7
§ 57§originaltekstdiv
1+
2+
§ 58§originaltekstdiv
1+
2/AN-323, 330, 15
§ 61§originaltekstvs+
§ 65§originaltekstvs/VE-303, 360, 4
§ 67§originaltekstAN+333, 318, 18
§ C§originaltekstvs/VE+363, 296, 5
§ N§originaltekstAN+328, 307, 23
§ V§originaltekstvs/VE-308, 326, 32
§ Y§originaltekstvs+
§ AG§originaltekstvs+
§ AK§originaltekstAN+367, 256, 43
Afstemning: Forslag til beslutning (JUR)AN+399, 101, 166
Anmodning om afstemning ved navneopråb
ENF:ændringsforslag 1
S&D:ændringsforslag 2, 3, 4 §§ N, AK §§ 3, 13, 25, 48
mindst 76 medlemmerændringsforslag 2, 3, 4 §§ 36, 67
Anmodning om særskilt afstemning
mindst 76 medlemmer§§ C, N, V, Y, AG, AK; §§ 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Anmodning om opdelt afstemning
mindst 76 medlemmer
§ 25
1.del:" mener, at gennemførelsen af omfattende juridiske bestemmelser vedrørende beskyttelse af whistleblowere ansporer til en kultur, hvor man tør stå frem, og at whistleblowere bør forfremmes som belønning for godt samfundssind; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne og EU-institutionerne til at fremme den positive rolle, som whistleblowere spiller, samt informere om de alvorlige bekymringer vedrørende deres ofte sårbare og forsvarsløse stilling, navnlig ved hjælp af oplysnings- og beskyttelseskampagner, kommunikation og uddannelsestiltag; opfordrer navnlig Kommissionen til at fremlægge en omfattende handlingsplan herom; opfordrer i denne forbindelse til lancering af en hjemmeside, hvor nyttige oplysninger om beskyttelse af whistleblowere bør publiceres, og hvor klager kan indsendes; "
2.del:"understreger, at dette websted bør være let tilgængeligt for offentligheden, og at oplysningerne bør forblive anonyme;"
§ 48
1.del:teksten uden ordene: "mener derfor, at arbejdsgiveren i tilfælde af påståede gengældelsestiltag mod whistleblowere skal fremlægger beviser på, at disse tiltag ikke har forbindelse til whistleblowerens rapport; mener, at beskyttelsen af whistleblowere bør gives på grundlag af de afslørede oplysninger og ikke whistleblowerens hensigt"
2.del:disse ord
§ 57
1.del:"opfordrer medlemsstaterne og EU's institutioner til i samarbejde med alle relevante myndigheder at indføre og tage alle mulige fornødne foranstaltninger til beskyttelse af deres informationskilders fortrolighed med henblik på at imødegå enhver form for diskriminerende handlinger eller trusler samt at etablere gennemsigtige kanaler for indberetninger, oprette uafhængige nationale myndigheder og EU-myndigheder til at beskytte whistleblowere"
2.del:"og overveje at tildele disse myndigheder særlige støttemidler; opfordrer også til oprettelse af en central europæisk myndighed til effektiv beskyttelse af whistleblowere og personer, der bistår dem i deres handlinger, baseret på modellen til beskyttelse af personoplysninger;"
§ 58
1.del:"opfordrer Kommissionen til at udvikle instrumenter, der fokuserer på beskyttelse mod uberettiget retsforfølgning, økonomiske sanktioner og diskrimination for at denne foranstaltning kan være effektiv;"
2.del:"foreslår, at der etableres nationale fonde eller en europæisk fond, som delvis skal finansieres fra inddrevne midler eller udbyttet fra bøder, til at yde passende finansiel støtte til whistleblowere i EU;"

 18. Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom 

Betænkning: Laura Agea (A8-0292/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 2§originaltekstdiv
1+
2-
3-
4-
§ 3§originaltekstdiv
1/AN+527, 133, 5
2/AN-299, 351, 13
§ 7§originaltekstdiv
1+
2/VE+363, 292, 4
§ 9§originaltekstdiv
1+
2+
§ 21§originaltekstdiv
1/AN+496, 151, 21
2/AN-287, 358, 9
§ 36§originaltekstdiv
1+
2+
§ 43§originaltekstdiv
1+
2/VE-322, 331, 6
3/VE+328, 315, 20
4+
§ 47, point c§originaltekstdiv
1+
2-
§ 53§originaltekstdiv
1/AN+539, 75, 44
2/AN-304, 307, 43
§ 44§originaltekstvs-
§ G§originaltekstvs-
§ M§originaltekstdiv
1+
2+
§ X§originaltekstvs/VE-311, 314, 24
§ AV§originaltekstvs/VE+346, 273, 20
§ BA§originaltekstvs+
§ BC§originaltekstvs/VE+291, 269, 92
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+451, 147, 42
Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&D§§ 3, 21
Verts/ALE:§§ 3, 21, 53
Anmodning om særskilt afstemning
mindst 76 medlemmer§§ G, X, AV, BA, BC, § 44
Anmodning om opdelt afstemning
mindst 76 medlemmer
§ M
1.del:teksten uden ordet: "universel"
2.del:dette ord
§ 2
1.del:teksten uden ordene: "være baseret på omfordeling af den skabte velstand", "lønstigninger, samt", "universelle og" og "gratis"
2.del:"være baseret på omfordeling af den skabte velstand"
3.del:"lønstigninger, samt"
4.del"universelle og" og "gratis"
§ 3
1.del:"understreger betydningen af tilstrækkelige offentlige midler til finansiering af mindsteindkomstordninger; opfordrer Kommissionen til specifikt at overvåge anvendelsen af de 20 % af den samlede tildeling fra ESF, der er øremærket til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, og også til i forbindelse med den kommende revision af forordningen om fælles bestemmelser for strukturfondene (forordning (EU) nr. 1303/2013), navnlig inden for rammerne af Den Europæiske Socialfond og EU's program for beskæftigelse og social innovation (EaSI), at undersøge finansieringsmulighederne for at hjælpe alle medlemsstater med at etablere en mindsteindkomstordning, hvis den ikke allerede findes, eller forbedre eksisterende ordningers funktionsevne og effektivitet,"
2.del:"og om nødvendigt at tage etablering af en passende europæisk fond, der midlertidigt skal arbejde som et instrument for samhørighedspolitikken og europæisk solidaritet, op til overvejelse;"
§ 7
1.del:teksten uden ordene: "fremhæver betydningen af velfærdssystemernes automatiske stabiliseringsdimension for afbødningen af sociale chokbølger fra eksterne virkninger såsom recessioner;" et "derfor"
2.del:disse ord
§ 9
1.del:teksten uden ordene: "universelle" og "af høj kvalitet"
2.del:disse ord
§ 21
1.del:teksten uden ordene: "minder i denne forbindelse om, at det tidligere er påvist, at det er juridisk muligt at have et rammedirektiv om mindsteindkomst inden for rammerne af de gældende EU-traktater; er af den opfattelse, at en ramme af denne art bør være baseret på konkrete elementer og bør tage højde for den sociale og økonomiske kontekst og de tidligere praksisser i hver enkelt medlemsstat, samt at den bør være et incitament til at motivere folk til at være økonomisk aktive"
2.del:disse ord
§ 36
1.del:"mener, at mindsteindkomstordninger er overgangsforanstaltninger i indsatsen for at mindske og bekæmpe fattigdom, social udgrænsning og ulighed, og at de bør betragtes som en social investering;"
2.del:"påpeger de kontracykliske virkninger af mindsteindkomstordninger;"
§ 43
1.del:teksten uden ordene: "der udarbejdes på europæisk plan om fælles mål", "kunne bidrage til ensartede spilleregler medlemsstaterne imellem" og "og til at overveje yderligere foranstaltninger"
2.del:"der udarbejdes på europæisk plan om fælles mål"
3.del:"kunne bidrage til ensartede spilleregler medlemsstaterne imellem"
4.del"og til at overveje yderligere foranstaltninger"
§ 47 (c)
1.del:teksten uden ordene: "f.eks. hjemløse, flygtninge, asylansøgere, romaer og unge"
2.del:disse ord
§ 53
1.del:teksten uden ordene: "og et politisk miljø domineret af sparebestræbelser"
2.del:disse ord
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik