Indeks 
Protokol
PDF 843kWORD 50k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
 Tegnforklaring

 1. Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart ***

 2. Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion *

 3. Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier *

 4. Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl *

 5. Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

 6. Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II

 7. CE-mærkede gødningsprodukter ***I

 8. Udveksling af oplysninger om et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I

 9. Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I

 10. Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat

 11. Genetisk modificeret majs 1507

 12. Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2

 13. Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps

 14. Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven

 15. Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

 16. Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser

 17. Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whistleblowere, der handler i almenhedens interesse

 18. Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik