Indekss 
Protokols
PDF 875kWORD 49k
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Maroku *** 

Ieteikums: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+511, 112, 40

 2. Atļauja Francijai piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam * 

Ziņojums: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+563, 23, 78

 3. Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums * 

Ziņojums: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+572, 54, 36

 4. Kontroles pasākumu piemērošana furānilfentanilam * 

Ziņojums: Michał Boni (A8-0309/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+622, 8, 33

 5. ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība 

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+554, 61, 53

 6. Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
apstiprināts bez balsošanas

 7. CE-marķēti mēslošanas līdzekļi ***I 

Ziņojums: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
komiteja+
atbildīgās komitejas grozījumi — atsevišķa balsošana18komitejabd
1+
2/EB+376, 281, 9
19komitejabd
1+
2-
28komitejabd
1+
2/EB-313, 340, 15
38komitejabd
1/EB+563, 80, 27
2-
42komitejabd
1+
2/EB+364, 288, 16
43komiteja-
45komiteja+
85komitejabd
1+
2-
86komitejabd
1+
2/EB-305, 348, 16
88komitejaPS+365, 299, 6
89komitejaPS+538, 123, 7
96komitejabd
1+
2+
3-
97komiteja+
105komitejaPS+477, 182, 13
107komiteja+
109komitejabd
1+
2+
111komiteja-
119komitejaPS+363, 283, 26
123komitejabd
1+
2+
125komiteja-
131komitejaEB+408, 242, 20
132komitejabd
1+
2+
137komiteja-
138komitejaEB-309, 347, 16
163komitejaEB+329, 320, 22
172komitejaEB-288, 379, 2
173komiteja-
174komiteja-
175komitejabd
1+
2+
176komiteja+
177komitejabd
1/PS+611, 57, 3
2/PS+490, 140, 3
178komiteja-
180komiteja-
182komiteja+
183komiteja-
186komiteja-
189-192komiteja-
194-197komitejaEB-322, 345, 2
198-201komitejaEB-323, 341, 3
203komitejabd
1+
2+
205komiteja+
207komiteja-
222komitejaEB+403, 266, 2
224-227komiteja-
234-237komiteja-
243-246komiteja-
252-254komiteja-
265-268komiteja-
274komitejaPS+475, 172, 24
275komitejabd
1+
2+
3+
4+
276komiteja+
277komiteja+
279komiteja+
281komitejaPS+522, 143, 6
287komiteja+
292komiteja+
293komiteja+
294komiteja+
301komiteja+
303komitejaPS+534, 123, 15
1. pants, § 2, aiz h) apakšpunkta346EFDD-
42. pants, aiz § 1345S&D, ALDE+
90komitejabd
1
2
46. pants, 1. daļa, 2. punkts – Regula (EK) Nr. 1107/2009, 3. pants, 34. punkts, ievaddaļa375Verts/ALE-
94komiteja+
46. pants, 1. daļa, aiz 2. punkta – Regula (EK) Nr. 1107/2009, 80. pants – aiz 7. punkta378GUE/NGL-
aiz 46. panta – Direktīva 91/676/EEK, 2. pants, g) apakšpunkts401PPEPS-138, 507, 23
48. pants, aiz § 1374Verts/ALE-
I pielikums, II daļa, PFC 1(A), 2. punkts, 2. ievilkums347EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 1(A), 2. punkts, aiz 6. ievilkuma379GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 1(B), 3. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 1. ievilkums348SEFDDPS-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev AD =
ECR
ENF
PS-312, 345, 12
396ADPPEPS-307, 355, 7
I pielikums, II daļa, PFC 1(B), 3. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 2. ievilkums389S =
396AD =
402rev AD =
ECR
PPE
ENF
PS-325, 336, 8
337EFDD-
343ADS&D, ALDEPS+411, 230, 18
349EFDD
I pielikums, II daļa, PFC 1(B), 3. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 3. ievilkums338S = 390S =
396AD =
EFDD
ECR
PPE
PS-322, 332, 11
402rev ADENFPS-106, 552, 10
350EFDD-
343ADS&D, ALDEPS+402, 250, 12
124komitejaPS
I pielikums, II daļa, PFC 1(B), 3. punkts, b) apakšpunkts351revEFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 1(B), 3. punkts, aiz b) apakšpunkta380GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 1. ievilkums352SEFDDPS-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403AD =
ECR
ENF
PS-321, 339, 10
397ADPPEPS-301, 354, 7
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 2. ievilkums392S =
397AD =
403AD =
ECR
PPE
ENF
PS-320, 340, 7
340EFDD-
344ADS&D, ALDEPS+415, 235, 16
353EFDD
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, a) apakšpunkts, 2. punkts, 3. ievilkums341S =
393S =
397AD =
EFDD
ECR
PPE
PS-330, 333, 4
403ADENFPS-104, 550, 7
354EFDD-
344ADS&D, ALDEPS+405, 249, 13
136komitejaPS
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, b) apakšpunkts355EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, aiz b) apakšpunkta381GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)(I), 2. punkts, c) apakšpunkts356EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 1(C)342ALDEEB-326, 338, 9
170komitejaPS+417, 178, 73
I pielikums, II daļa, PFC 2, 2. punkts, 2. ievilkums357EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 2, 2. punkts, 3. ievilkums358EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 2, 2. punkts, aiz 6. ievilkuma382GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 2, 3. punkts398PPEEB+462, 194, 11
I pielikums, II daļa, PFC 3(A), 2. punkts, aiz 5. ievilkuma383GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 3(B), 2. punkts, 1. ievilkums359revEFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 3(B), 2. punkts, 2. ievilkums360EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 3(B), 2. punkts, aiz 5. ievilkuma384GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 4, 2. punkts, 1. ievilkums361EFDD-
185komitejaEB-288, 373, 3
I pielikums, II daļa, PFC 4, 2. punkts, 2. ievilkums362EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 4, 2. punkts, aiz 5. ievilkuma385GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 6, 2. punkts, 1. ievilkums363EFDD-
206komiteja+
I pielikums, II daļa, PFC 6, 2. punkts, 2. ievilkums364EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 6, 2. punkts, 3. ievilkums365EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 6, 2. punkts, aiz 3. ievilkuma386GUE/NGL-
I pielikums, II daļa, PFC 6(B)(II), 2. punkts, 1. ievilkums366EFDD-
I pielikums, II daļa, PFC 6(B)(II), 2. punkts, 3. ievilkums367EFDD-
II pielikums, II daļa, 10. apakšvirsraksts368SEFDD-
II pielikums, II daļa, aiz 1. punkta404revENFPS-113, 460, 95
II pielikums, II daļa, CMC 1, 1. ievilkums, e) apakšpunkts369SEFDD-
223komiteja+
II pielikums, II daļa, CMC 7, ievaddaļa, 2. ievilkums un tabula377SVerts/ALE-
III pielikums, 1. daļa, aiz 7. punkta370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
EB-315, 354, 0
III pielikums, 2. daļa, PFC 1(B), aiz 2. punkta373Verts/ALE-
371EFDD-
III pielikums, 2. daļa, PFC 1(C) (I), aiz 1. punkta372EFDD-
III pielikums, 2. daļa, PFC 2, 2. ievilkums399PPE+
III pielikums, 3. daļa, PFC 2400PPE-
III pielikums, 3. daļa, PFC 3313komiteja+
sākotnējais tekstsbd
1
2
III pielikums, 3. daļa, PFC 4314komiteja+
sākotnējais tekstsbd
1
2
aiz 8. apsv.394PPEEB-305, 356, 6
395PPEEB+485, 179, 2
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+298, 234, 135
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:grozījumi Nr. 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:grozījumi Nr. 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:grozījumi Nr. 338, 348, 389, 390, 396AD, 402AD
EFDD:grozījumi Nr. 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:grozījumi Nr. 402 (1. un 3. daļa), 403 (1. un 3. daļa), 404
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:grozījumi Nr. 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:grozījums Nr. 138
ALDE:grozījumi Nr. 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:grozījumi Nr. 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:grozījumi Nr. 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Pieprasījumi balsot pa daļām
ALDE:
Komisijas priekšlikums, III pielikums, 3. daļa, PFC 3
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “± 1,0 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē” un “– 25 % relatīvā novirze no deklarētās vērtības jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”
2.daļa:šie vārdi
Komisijas priekšlikums, III pielikums, 3. daļa, PFC 4
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “± 1,0 jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “– 25 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”, “± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē” un “± 75 % relatīvā novirze jebkurā laikā izplatīšanas ķēdē”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 90
1.daļa:“Pilnvaras pieņemt 1. un 4. punktā minētos deleģētos aktus neattiecas uz pielāgojumu veikšanu I pielikuma II daļā noteiktajās kontaminantu robežvērtībās, izņemot gadījumus, kad jaunas kontaminantu robežvērtības ir jānosaka tādēļ, ka II pielikumā ir iekļauti jauni komponentmateriāli.”
2.daļa:“Nosakot jaunas kontaminantu robežvērtības, tās piemēro tikai no jauna pievienotajiem komponentmateriāliem.”
Verts/ALE:
grozījums Nr. 18
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “pazemināt augsnē organiskos savienojumus” un “Tādēļ to iedarbība papildina mēslojuma iedarbību,”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 19
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “jaunus”, “jauniem” un “jauno”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 28
1.daļa:“CE-marķētus mēslošanas līdzekļus vajadzētu laist tirgū tikai tad, ja tie ir pietiekami iedarbīgi un, pareizi uzglabāti un lietoti paredzētajam nolūkam vai saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos, proti, ja šāda lietošana varētu būt likumīgas un viegli paredzamas cilvēku uzvedības rezultāts, neapdraud cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, drošību vai vidi. Tāpēc būtu jānosaka prasības attiecībā uz drošību un kvalitāti, kā arī atbilstoši kontroles mehānismi.”
2.daļa:teikuma “Turklāt CE-marķēto mēslošanas līdzekļu paredzētā lietojuma dēļ pārtikai vai barībai nevajadzētu kļūt tādai, kas nav nekaitīga.” svītrojums
grozījums Nr. 38
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “no filosfēras”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 42
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un ar noteikumu, ka tie neietekmē nosacījumus attiecībā uz šādu mēslošanas līdzekļu laišanu tirgū.”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 85
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “jaunu”
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 86
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “jauniem”
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 96
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ierobežoto” un “vai filosfērā;”
2.daļa:“ierobežoto”
3.daļa:“vai filosfērā;”
grozījums Nr. 109
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “kūdra, tostarp”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 123
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “kūdra, tostarp”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 132
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Organiskais ogleklis (Corg) CE-marķētā mēslošanas līdzeklī nedrīkst pārsniegt 1 masas %.”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 175
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tostarp mulča,”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 177
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “kūdras,”
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 203
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “ierobežoto”
2.daļa:šis vārds
grozījums Nr. 275
1.daļa:“(ba) uzlabot augsni kā bioloģiski noārdāmai mulčas plēvei, kas jo īpaši atbilst CMC 10 2.a un 3. punkta prasībām, vai”
2.daļa:“(bb) piesaistīt mēslošanas līdzekļa komponentus, nekādā veidā nesaskaroties ar augsni, vai”
3.daļa:“(bc) uzlabot CE-marķētu mēslošanas līdzekļu stabilitāti vai”
4.daļa:“(bd) uzlabot augsnes ūdenscaurlaidību;”
ENF:
grozījums Nr. 402
1.daļa:pirmais ievilkums
2.daļa:otrais ievilkums
3.daļa:trešais ievilkums
grozījums Nr. 403
1.daļa:pirmais ievilkums
2.daļa:otrais ievilkums
3.daļa:trešais ievilkums
Dažādi
Grozījumi Nr. 325-329 bija atsaukti.
Grozījumi Nr. 330-335 tika atcelti.

 8. Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām ***I 

Ziņojums: Michał Boni (A8-0359/2016)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās23komitejaPS+609, 19, 29

 9. Kopējā zivsaimniecības politika — izkraušanas pienākuma īstenošana ***I 

Ziņojums: Alain Cadec (A8-0285/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS+599, 57, 2

 10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0567/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0567/2017
(ENVI komiteja)
§ 117ENFPS-91, 551, 24
§ 212PPEEB-326, 327, 16
aiz § 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEbd
1/PS+578, 81, 7
2/PS+342, 293, 23
§ 513PPEbd
1/PS-235, 403, 30
2/PS-206, 419, 47
2EFDDPS-145, 501, 23
1S&DPS+353, 280, 36
6Verts/ALEPS+332, 307, 30
18ENFPS-71, 582, 4
§ 714PPEEB-306, 337, 21
aiz § 719ENFPS-42, 589, 36
§ 820ENFbd
1/PS-102, 524, 44
2/PS-90, 523, 51
§ 103EFDDPS-270, 379, 19
15PPE-
21ENFPS-100, 523, 45
B apsv.16PPE-
C apsv.8PPE-
aiz I apsv.9PPEEB+329, 322, 21
aiz K apsv.4Verts/ALE-
L apsv.10PPEEB+381, 269, 17
P apsv.11PPEEB+326, 321, 20
aiz Q apsv.5Verts/ALE-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+355, 204, 111
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:grozījumi Nr. 6, 7, 13; galīgais balsojums
ENF:grozījumi Nr. 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:grozījumi Nr. 1, 2, 13; galīgais balsojums
EFDD:grozījumi Nr. 1, 2, 3, 20
Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF:
grozījums Nr. 20
1.daļa:“aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka tiek pienācīgi pārbaudītas un uzraudzītas glifosāta atliekas dzīvnieku barībā, pārtikas produktos un dzērienos, kas ražoti un tiek ievesti Savienībā, ar mērķi novērst pašreizējo datu trūkumu, uz ko norādījusi EFSA; aicina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties atsaukt spēkā esošās atļaujas pret glifosātu noturīgiem ģenētiski modificētiem organismiem un neapstiprināt jaunas atļaujas;”
2.daļa:“uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai aizliegt ar glifosātu apstrādātu produktu ievešanu;”
PPE:
grozījums Nr. 7
1.daļa:“aicina Komisiju un dalībvalstis neatļaut glifosāta izmantošanu desikācijai pirms ražas novākšanas,”
2.daļa:“sākot ar 2017. gada 16. decembri;”
S&D:
grozījums Nr. 13
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “atkārtotas”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi:
Grozījumus Nr. 17 un 18 ir parakstījis arī Laurenţiu Rebega (ENF grupa).

 11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0568/2017

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0568/2017
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+433, 201, 33
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

 12. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu sojas pupu 305423 x 40-3-2 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0570/2017

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0570/2017
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+433, 202, 31
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

 13. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu eļļas rapšu MON 88302 x Ms8 x Rf3 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0569/2017

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0569/2017
(ENVI komiteja)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+434, 201, 28
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

 14. Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana 

Ziņojums: Jens Geier (A8-0301/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+553, 70, 42

 15. Elastības instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai 

Ziņojums: Jens Geier (A8-0298/2017) (nepieciešams Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+562, 65, 44

 16. Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0565/2017

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Rezolūcijas priekšlikums B8-0565/2017
(BUDG komiteja)
§ 112GUE/NGL-
8EFDD-
§ 213GUE/NGL-
§ 314GUE/NGL-
9EFDD-
aiz § 315GUE/NGLbd
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLbd
1/PS-159, 489, 20
2/PS
18GUE/NGL-
19GUE/NGLPS-137, 500, 27
§ 41ENFPS-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLPS-20, 624, 25
aiz § 421GUE/NGLPS-35, 564, 67
§ 52ENFPS-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
§ 723 SGUE/NGL-
3ENFPS-85, 570, 11
aiz § 724GUE/NGLPS-220, 410, 37
§ 925GUE/NGLPS-71, 501, 96
§ 10§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
aiz § 104ENF-
§ 135ENF-
aiz § 1626GUE/NGLPS-69, 546, 57
§ 176ENFPS-93, 501, 70
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+442, 189, 37
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:grozījumi Nr. 1, 2, 3, 6
GUE/NGL:grozījumi Nr. 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26; galīgais balsojums
Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 10
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un aizsardzību;”
2.daļa:šie vārdi
grozījums Nr. 15
1.daļa:“pauž nožēlu par to, ka tiek apspriesta iespēja palielināt budžeta piešķīrumu militārismam, sekuritārismam un ārvalstu iejaukšanās, kas ir politiska un ideoloģiska iespēja, kura ir ne tikai finansējusi un veicinājusi vairākus šābrīža bruņotos konfliktus, bet ir arī iemesls migrācijas plūsmām un resursu izlaupīšanai jaunattīstības valstīs;”
2.daļa:“nosoda to, ka Komisija apgalvo, ka laikposmam pēc 2020. gada tā gadā piešķirs EUR 1,5 miljardus no ES budžeta, kas kopā ar dalībvalstu iemaksām, kuras paredzētas kopīgu attīstības projektu finansēšanai, varētu radīt izmaksas aizsardzības pētniecības jomā un spēju par EUR 5,5 miljardiem gadā;”
grozījums Nr. 17
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un ārējai darbībai,”
2.daļa:šie vārdi

 17. Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs 

Ziņojums: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Alternatīvs rezolūcijas priekšlikums1ENFPS-45, 550, 66
§ 3§sākotnējais tekstsPS+338, 322, 5
§ 13§sākotnējais tekstsPS+358, 285, 24
§ 19§sākotnējais tekstsats.+
§ 23§sākotnējais tekstsats./EB-300, 357, 9
§ 25§sākotnējais tekstsbd
1/PS+604, 49, 14
2/PS+343, 277, 33
§ 352vairāk nekā 76 deputātiPS-288, 346, 34
§ 36§sākotnējais tekstsPS+404, 249, 12
§ 383vairāk nekā 76 deputātiPS-294, 350, 26
§ 48§sākotnējais tekstsbd
1/PS+615, 27, 22
2/PS+349, 272, 24
§ 504vairāk nekā 76 deputātiPS-308, 351, 7
§ 57§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 58§sākotnējais tekstsbd
1+
2/PS-323, 330, 15
§ 61§sākotnējais tekstsats.+
§ 65§sākotnējais tekstsats./EB-303, 360, 4
§ 67§sākotnējais tekstsPS+333, 318, 18
C apsv.§sākotnējais tekstsats./EB+363, 296, 5
N apsv.§sākotnējais tekstsPS+328, 307, 23
V apsv.§sākotnējais tekstsats./EB-308, 326, 32
Y apsv.§sākotnējais tekstsats.+
AG apsv.§sākotnējais tekstsats.+
AK apsv.§sākotnējais tekstsPS+367, 256, 43
balsojums: rezolūcijas priekšlikums (JURI komiteja)PS+399, 101, 166
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:grozījums Nr. 1
S&D:grozījumi Nr. 2, 3, 4 N, AK apsvērumi § 3, 13, 25, 48
vairāk nekā 76 deputātigrozījumi Nr. 2, 3, 4 § 36, 67
Pieprasījumi balsot atsevišķi
vairāk nekā 76 deputātiC, N, V, Y, AG, AK apsvērumi § 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Pieprasījumi balsot pa daļām
vairāk nekā 76 deputāti
§ 25
1.daļa:“uzskata, ka, īstenojot visaptverošu tiesisko regulējumu trauksmes cēlēju aizsardzībai, tiek sekmēta brīvas izteikšanās gaisotne un ka trauksmes cēlēšana būtu jāpopularizē kā laba pilsoniskuma izpausme; līdz ar to cieši piekodina dalībvalstīm un Savienības iestādēm popularizēt trauksmes cēlēju pozitīvo lomu un pauž nopietnas bažas par to, ka trauksmes cēlēji bieži vien ir neaizsargāti un bezpalīdzīgi, ko var novērst, jo īpaši rīkojot informēšanas un aizsardzības kampaņas, īstenojot saziņu un izglītojot; jo īpaši iesaka Komisijai nākt klajā visaptverošu plānu šajā jautājumā; šajā sakarībā aicina izveidot tīmekļa vietni, kurā būtu sniegta noderīga informācija par trauksmes cēlēju aizsardzību, kā arī būtu paredzēta iespēja iesniegt sūdzības;”
2.daļa:“uzsver, ka šai tīmekļa vietnei vajadzētu būt viegli pieejamai sabiedrībai un būtu jānodrošina to personu datu anonimitāte, kuras to izmanto;”
§ 48
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ uzskata, ka gadījumā, kad pret trauksmes cēlēju vērš iespējamās represīvās darbības, darba devējam ir jāpierāda, ka šīs darbības nav saistītas ar to, ka trauksmes cēlējs ziņoja; uzskata, ka trauksmes cēlēja aizsardzība ir jānodrošina, pamatojoties uz izpausto informāciju, nevis uz trauksmes cēlēja nodomu;”
2.daļa:šie vārdi
§ 57
1.daļa:“aicina dalībvalstis un Eiropas iestādes sadarbībā ar visām attiecīgajām iestādēm ieviest un veikt nepieciešamos pasākumus, ar kuriem aizsargā informācijas avotu konfidencialitāti, lai novērstu jebkādu diskrimināciju vai apdraudējumu, un izveidot pārredzamus informācijas atklāšanas kanālus, radīt dalībvalstu un Eiropas neatkarīgas iestādes, kuru uzdevums būtu aizsargāt trauksmes cēlējus,”
2.daļa:“un paredzēt šīm iestādēm īpaša atbalsta līdzekļus; papildus tam aicina izveidot centralizētas Eiropas iestādes, kuras efektīvi aizsargātu trauksmes cēlējus un personas, kuras viņiem palīdz informācijas atklāšanā, pamatojoties uz jau pastāvošu modeli, ko īsteno tādu iestāžu sistēmas ietvaros, kuru uzdevums ir aizsargāt datus;”
§ 58
1.daļa:“aicina Komisiju gādāt par šo pasākumu efektivitāti un tādēļ izstrādāt rīkus, galveno vērību pievēršot aizsardzībai pret nepamatotu juridisko vajāšanu, ekonomiskajām sankcijām un diskrimināciju;”
2.daļa:“iesaka izveidot dalībvalstu fondus un Eiropas fondu, kuru daļēji finansētu no atgūtajiem līdzekļiem vai naudassodu ieņēmumiem, lai Eiropas Savienībā pienācīgi atbalstītu trauksmes cēlējus;”

 18. Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai 

Ziņojums: Laura Agea (A8-0292/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 2§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
3-
4-
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1/PS+527, 133, 5
2/PS-299, 351, 13
§ 7§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+363, 292, 4
§ 9§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 21§sākotnējais tekstsbd
1/PS+496, 151, 21
2/PS-287, 358, 9
§ 36§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
§ 43§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-322, 331, 6
3/EB+328, 315, 20
4+
§ 47, c) apakšpunkts§sākotnējais tekstsbd
1+
2-
§ 53§sākotnējais tekstsbd
1/PS+539, 75, 44
2/PS-304, 307, 43
§ 44§sākotnējais tekstsats.-
G apsv.§sākotnējais tekstsats.-
M apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
X apsv.§sākotnējais tekstsats./EB-311, 314, 24
AV apsv.§sākotnējais tekstsats./EB+346, 273, 20
BA apsv.§sākotnējais tekstsats.+
BC apsv.§sākotnējais tekstsats./EB+291, 269, 92
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+451, 147, 42
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D:§ 3, 21
Verts/ALE:§ 3, 21, 53
Pieprasījumi balsot atsevišķi
vairāk nekā 76 deputātiG, X, AV, BA, BC apsvērumi, § 44
Pieprasījumi balsot pa daļām
vairāk nekā 76 deputāti
M apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdu “vispārēju”
2.daļa:šis vārds
§ 2
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “jābalstās uz saražotās bagātības pārdali,”, “darba samaksas paaugstināšanu, un uz” un “vispārēju bezmaksas”
2.daļa:“jābalstās uz saražotās bagātības pārdali,”
3.daļa:“darba samaksas paaugstināšanu, un uz”
4.daļa:“vispārēju bezmaksas”
§ 3
1.daļa:“uzsver, ka minimālo ienākumu režīma finansēšanā liela nozīme ir atbilstošam publiskajam finansējumam; aicina Komisiju īpaši uzraudzīt, kā tiek izmantoti 20 % no ESF kopējā piešķīruma, kas atvēlēti cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, un gaidāmajā Kopīgo noteikumu regulas attiecībā uz struktūrfondiem (Regulas (ES) Nr. 1303/2013) pārskatīšanā un it īpaši saistībā ar ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) izpētīt iespējas piešķirt finansējumu tam, lai katrai dalībvalstij palīdzētu izveidot minimālo ienākumu režīmu, ja tāda vēl nav, vai uzlabot esošā režīma darbību un efektivitāti,”
2.daļa:“un nepieciešamības gadījumā apsvērt iespēju uz laiku izveidot atbilstošu Eiropas fondu, kas darbotos kā kohēzijas politikas un Eiropas solidaritātes instruments;”
§ 7
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “uzsver, ka ārēju faktoru, tādu kā recesijas, izraisītu sociālā satricinājuma viļņu absorbēšanā liela nozīme ir labklājības sistēmu automātiskas stabilizācijas dimensijai;” un “tādēļ,”
2.daļa:šie vārdi
§ 9
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “kvalitatīvas vispārējas”
2.daļa:šie vārdi
§ 21
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “ šajā sakarā norāda — kā iepriekš tika parādīts, pašlaik spēkā esošo ES Līgumu kontekstā ir iespējams pieņemt pamatdirektīvu par minimālajiem ienākumiem; uzskata, ka šāda veida satvaram būtu jābalstās uz reāliem faktoriem, ka tā izstrādē būtu jāņem vērā ikvienas dalībvalsts sociālais un ekonomiskais konteksts un vēsturiskā pieredze un ka tas varētu kalpot par stimulu, kas cilvēkus motivētu kļūt ekonomiski aktīviem;”
2.daļa:šie vārdi
§ 36
1.daļa:“uzskata, ka minimālo ienākumu režīmi ir pārejas posma instrumenti nabadzības, sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanai un izskaušanai un ka tie būtu jāuzskata par sociālu investīciju;”
2.daļa:“norāda uz minimālo ienākumu režīmu pretciklisko ietekmi;”
§ 43
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “Eiropas līmenī izstrādāta” un “attiecībā uz kopīgiem mērķiem”, “būt noderīga, lai veicinātu vienlīdzīgus apstākļus starp dalībvalstīm;” un “un apsvērt turpmākus pasākumus,”
2.daļa:“Eiropas līmenī izstrādāta” un “attiecībā uz kopīgiem mērķiem”
3.daļa:“būt noderīga, lai veicinātu vienlīdzīgus apstākļus starp dalībvalstīm;”
4.daļa:“un apsvērt turpmākus pasākumus,”
§ 47, c) apakšpunkts
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, bezpajumtnieki, bēgļi, patvēruma meklētāji, romi un jaunieši,”
2.daļa:šie vārdi
§ 53
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un politikas vide, kurā dominē stingra ekonomikas politika”
2.daļa:šie vārdi
Juridisks paziņojums - Privātuma politika