Indeks 
Protokół
PDF 843kWORD 50k
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem *** 

Zalecenie: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: wyrażenie zgodygi+511, 112, 40

 2. Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie * 

Sprawozdanie: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+563, 23, 78

 3. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy * 

Sprawozdanie: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+572, 54, 36

 4. Poddanie furanylfentanylu środkom kontroli * 

Sprawozdanie: Michał Boni (A8-0309/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+622, 8, 33

 5. Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży 

Sprawozdanie: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+554, 61, 53

 6. Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II 

Zalecenie do drugiego czytania: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Przyjęcie bez głosowania

 7. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I 

Sprawozdanie: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
komisja+
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – Głosowanie odrębne18komisjagp
1+
2/ge+376, 281, 9
19komisjagp
1+
2-
komisjagp
1+
2/ge-313, 340, 15
38komisjagp
1/ge+563, 80, 27
2-
42komisjagp
1+
2/ge+364, 288, 16
43komisja-
45komisja+
85komisjagp
1+
2-
86komisjagp
1+
2/ge-305, 348, 16
88komisjagi+365, 299, 6
89komisjagi+538, 123, 7
96komisjagp
1+
2+
3-
97komisja+
105komisjagi+477, 182, 13
107komisja+
109komisjagp
1+
2+
111komisja-
119komisjagi+363, 283, 26
123komisjagp
1+
2+
125komisja-
131komisjage+408, 242, 20
132komisjagp
1+
2+
137komisja-
138komisjage-309, 347, 16
163komisjage+329, 320, 22
172komisjage-288, 379, 2
173komisja-
174komisja-
175komisjagp
1+
2+
176komisja+
177komisjagp
1/gi+611, 57, 3
2/gi+490, 140, 3
178komisja-
180komisja-
182komisja+
183komisja-
186komisja-
189-192komisja-
194-197komisjage-322, 345, 2
198-201komisjage-323, 341, 3
203komisjagp
1+
2+
205komisja+
207komisja-
222komisjage+403, 266, 2
224-227komisja-
234-237komisja-
243-246komisja-
252-254komisja-
265-268komisja-
274komisjagi+475, 172, 24
275komisjagp
1+
2+
3+
4+
276komisja+
277komisja+
279komisja+
281komisjagi+522, 143, 6
287komisja+
292komisja+
293komisja+
294komisja+
301komisja+
303komisjagi+534, 123, 15
Art. 1 ust. 2, po lit. h)346EFDD-
Art. 42, po ust. 1345S&D, ALDE+
90komisjagp
1
Art. 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 art. 3 pkt 34, wprowadzenie375Verts/ALE-
94komisja+
Art. 46 ust. 1, po pkt 2 Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 art. 80, po ust. 7378GUE/NGL-
Po art. 46 Dyrektywa 91/676/EWG art. 2 lit. g)401PPEgi-138, 507, 23
Art. 48, po ust. 1374Verts/ALE-
Załącznik I część II PFC 1(A) ust. 2 tiret 2347EFDD-
Załącznik I część II PFC 1(A) ust. 2, po tiret 6379GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 1(B) ust. 3 lit. a) pkt 2 tiret 1348sEFDDgi-202, 462, 7
336EFDD-
388=
292rev oc=
ECR
ENF
gi-312, 345, 12
396ocPPEgi-307, 355, 7
Załącznik I część II PFC 1(B) ust. 3 lit. a) pkt 2 tiret 2389s =
396oc =
402rev oc =
ECR
PPE
ENF
gi-325, 336, 8
337EFDD-
343ocS&D, ALDEgi+411, 230, 18
349EFDD
Załącznik I część II PFC 1(B) ust. 3 lit. a) pkt 3 tiret 3338s = 390s =
396oc =
EFDD
ECR
PPE
gi-322, 332, 11
402rev ocENFgi-106, 552, 10
350EFDD-
343ocS&D, ALDEgi+402, 250, 12
124komisjagi
Załącznik I część II PFC 1(B) ust. 3 lit. b)351revEFDD-
Załącznik I część II PFC 1(B) ust. 3, po lit. b)380GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2 lit. a) pkt 2 tiret 1352sEFDDgi-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403oc =
ECR
ENF
gi-321, 339, 10
397ocPPEgi-301, 354, 7
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2 lit. a) pkt 2 tiret 2392s =
397oc =
403oc =
ECR
PPE
ENF
gi-320, 340, 7
340EFDD-
344ocS&D, ALDEgi+415, 235, 16
353EFDD
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2 lit. a) pkt 2 tiret 3341s =
393s =
397oc =
EFDD
ECR
PPE
gi-330, 333, 4
403ocENFgi-104, 550, 7
354EFDD-
344ocS&D, ALDEgi+405, 249, 13
136komisjagi
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2 lit. b)355EFDD-
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2, po lit. b)381GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 1(C) (I) ust. 2 lit. c)356EFDD-
Załącznik I część II PFC 1(C)342ALDEge-326, 338, 9
170komisjagi+417, 178, 73
Załącznik I część II PFC 2 ust. 2 tiret 2357EFDD-
Załącznik I część II PFC 2 ust. 2 tiret 3358EFDD-
Załącznik I część II PFC 2 ust. 2, po tiret 6382GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 2 ust. 3398PPEge+462, 194, 11
Załącznik I część II PFC 3(A) ust. 2, po tiret 5383GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 3 ust. 2 tiret 1359revEFDD-
Załącznik I część II PFC 3(B) ust. 2 tiret 2360EFDD-
Załącznik I część II PFC 3(B) ust. 2, po tiret 5384GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 4 ust. 2 tiret 1361EFDD-
185komisjage-288, 373, 3
Załącznik I część II PFC 4 ust. 2 tiret 2362EFDD-
Załącznik I część II PFC 4 ust. 2, po tiret 5385GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 6 ust. 2 tiret 1363EFDD-
206komisja+
Załącznik I część II PFC 6 ust. 2 tiret 2364EFDD-
Załącznik I część II PFC 6 ust. 2 tiret 3365EFDD-
Załącznik I część II PFC 6 ust. 2, po tiret 3386GUE/NGL-
Załącznik I część II PFC 6(B) ust. 2 tiret 1366EFDD-
Załącznik I część II PFC 6(B) ust. 2 tiret 3367EFDD-
Załącznik II część II podtytuł 10368sEFDD-
Załącznik II część II, po ust. 1404revENFgi-113, 460, 95
Załącznik II część II CMC 1 tiret 1 lit. e)369sEFDD-
223komisja+
Załącznik I część II CMC 7 akapit tiret 2 i tabela377sVerts/ALE-
Załącznik II część I, po ust. 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
ge-315, 354, 0
Załącznik III część II PFC 1(B), po ust. 2373Verts/ALE-
371EFDD-
Załącznik III część II PFC 1(C) (I), po ust. 1372EFDD-
Załącznik III część II PFC 2 tiret 2399PPE+
Załącznik III część III PFC 2400PPE-
Załącznik III część III PFC 3313komisja+
pierwotny tekstgp
1
Załącznik III część III PFC 4314komisja+
pierwotny tekstgp
1
Po motywie 8394PPEge-305, 356, 6
395PPEge+485, 179, 2
Głosowanie: wniosek Komisjigi+298, 234, 135
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:poprawki 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:poprawki 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:poprawki 338, 348, 389, 390, 396oc, 402oc
EFDD:poprawki 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:poprawki 402 (część 1. i 3.), 403 (część 1. i 3.), 404
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:poprawki 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:poprawka 138
ALDE:poprawki 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:poprawki 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:poprawki 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Wnioski o głosowanie podzielone
ALDE:
wniosek Komisji, załącznik III część III PFC 3
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji” i „-25 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”
część drugate słowa
wniosek Komisji, załącznik III część III PFC 4
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”, „± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji” i „± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji”
część drugate słowa
poprawka 90
część pierwsza„Jeżeli chodzi o załącznik I część II, uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z ust. 1 i 4 niniejszego artykułu nie obejmują dostosowań do określonych w nim limitów zanieczyszczeń, chyba że nowe limity zanieczyszczeń okażą się niezbędne na skutek dodania nowych materiałów składowych w załączniku II. ”
część druga„Po wyznaczeniu nowych limitów zanieczyszczeń stosuje się je tylko do nowo dodanych materiałów składowych.”
Verts/ALE:
poprawka 18
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „rozkład związków organicznych w glebie” i „ich działanie uzupełnia działanie nawozów”
część drugate słowa
poprawka 19
część pierwszacały tekst z wyjątkiem drugiego, trzeciego i czwartego razu, gdy pojawia się w tekście słowo „nowych”
część drugate słowa
poprawka 28
część pierwsza„Produkty nawozowe z oznakowaniem CE należy wprowadzać do obrotu tylko wtedy, gdy są wystarczająco skuteczne i – odpowiednio przechowywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, oraz z zastrzeżeniem używania ich w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo przewidywalnego zachowania ludzkiego. W związku z tym należy ustanowić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, jak również odpowiednie mechanizmy kontroli.”
część drugaskreślenie zdania „Ponadto zamierzone zastosowanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE nie powinno sprawiać, że żywność lub pasza nie będą bezpieczne.”
poprawka 38
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „z fyllosfery”
część drugate słowa
poprawka 42
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „i nie mają wpływu na warunki udostępniania ich na rynku.”
część drugate słowa
poprawka 85
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „nowych”
część drugato słowo
poprawka 86
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „nowych”
część drugato słowo
poprawka 96
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „ograniczonych” i „lub fyllosferze”
część druga„ograniczonych”
część trzecia„lub fyllosferze”
poprawka 109
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „torf, w tym”
część drugate słowa
poprawka 123
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „torf, w tym”
część drugate słowa
poprawka 132
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „Węgiel organiczny (Corg) w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE nie może przekraczać 1 % (m/m).”
część drugate słowa
poprawka 175
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w tym ściółka”
część drugate słowa
poprawka 177
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „torfu”
część drugato słowo
poprawka 203
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „ograniczonych”
część drugato słowo
poprawka 275
część pierwsza„ba) ulepszenie gleby w postaci biodegradowalnej folii ściółkowej spełniającej w szczególności wymogi zawarte w CMC 10 pkt 2a i 3, lub”
część druga„bb) wiązanie składników produktu nawozowego, bez styczności z glebą, lub”
część trzecia„bc) poprawa stabilności produktu nawozowego z oznakowaniem CE, lub”
część czwarta„bd) poprawa przenikalności wody w glebie.”
ENF:
poprawka 402
część pierwszatiret pierwsze
część drugatiret drugie
część trzeciatiret trzecie
poprawka 403
część pierwszatiret pierwsze
część drugatiret drugie
część trzeciatiret trzecie
Różne
Poprawki 325-329 wycofano.
Poprawki 330-335 wykreślono.

 8. Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I 

Sprawozdanie: Michał Boni (A8-0359/2016)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie23komisjagi+609, 19, 29

 9. Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I 

Sprawozdanie: Alain Cadec (A8-0285/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: wniosek Komisjigi+599, 57, 2

 10. Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) 

Projekt rezolucji: B8-0567/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0567/2017
(komisja ENVI)
Ust.117ENFgi-91, 551, 24
Ust.212PPEge-326, 327, 16
Po ust. 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEgp
1/gi+578, 81, 7
2/gi+342, 293, 23
Ust.513PPEgp
1/gi-235, 403, 30
2/gi-206, 419, 47
EFDDgi-145, 501, 23
1S&Dgi+353, 280, 36
6Verts/ALEgi+332, 307, 30
18ENFgi-71, 582, 4
Ust.714PPEge-306, 337, 21
Po ust. 719ENFgi-42, 589, 36
Ust.820ENFgp
1/gi-102, 524, 44
2/gi-90, 523, 51
Ust.103EFDDgi-270, 379, 19
15PPE-
21ENFgi-100, 523, 45
Motyw B16PPE-
Motyw C8PPE-
Po motywie 19PPEge+329, 322, 21
Po motywie K4Verts/ALE-
Motyw L10PPEge+381, 269, 17
Motyw P11PPEge+326, 321, 20
Po motywie Q5Verts/ALE-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+355, 204, 111
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:poprawki 6, 7, 13; głosowanie końcowe
ENF:poprawki 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:poprawki 1, 2, 13; głosowanie końcowe
EFDD:poprawki 1, 2, 3, 20
Wnioski o głosowanie podzielone
ENF:
poprawka 20
część pierwsza„zachęca Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wystarczającego testowania i monitorowania pozostałości glifosatu w paszy, żywności i napojach produkowanych w Unii, jak również przywożonych do Unii, w celu zaradzenia obecnemu brakowi danych, na który zwróciła uwagę EFSA; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby niezwłocznie wycofały obowiązujące zezwolenia na odporne na glifosat organizmy zmodyfikowane genetycznie i by nie zatwierdzały nowych zezwoleń;”
część druga„podkreśla, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość zakazywania przywozu produktów, do których zastosowano glifosat;”
PPE:
poprawka 7
część pierwsza„apeluje do Komisji i państw członkowskich o niezatwierdzanie stosowania glifosatu do celów osuszania w okresie poprzedzającym zbiory”
część druga„ze skutkiem od dnia 16 grudnia 2017 r.”
S&D:
poprawka 13
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „odnowienia”
część drugato słowo
Różne:
Laurenţiu Rebega (grupa ENF) jest również sygnatariuszem poprawek 17 i 18.

 11. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) 

Projekt rezolucji: B8-0568/2017

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0568/2017 (komisja ENVI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+433, 201, 33
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

 12. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) 

Projekt rezolucji: B8-0570/2017

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0570/2017
(komisja ENVI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+433, 202, 31
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

 13. Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu) 

Projekt rezolucji: B8-0569/2017

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0569/2017
(komisja ENVI)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+434, 201, 28
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, ENF:głosowanie końcowe

 14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną 

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0301/2017)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+553, 70, 42

 15. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

Sprawozdanie: Jens Geier (A8-0298/2017) (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i 3/5 oddanych głosów)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+562, 65, 44

 16. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE 

Projekt rezolucji: B8-0565/2017

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0565/2017
(komisja BUDG)
Ust.112GUE/NGL-
8EFDD-
Ust.213GUE/NGL-
Ust.314GUE/NGL-
9EFDD-
Po ust. 315GUE/NGLgp
1-
-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLgp
1/gi-159, 489, 20
2/gi
18GUE/NGL-
19GUE/NGLgi-137, 500, 27
Ust.41ENFgi-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLgi-20, 624, 25
Po ust. 421GUE/NGLgi-35, 564, 67
Ust.5ENFgi-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
Ust.723sGUE/NGL-
3ENFgi-85, 570, 11
Po ust. 724GUE/NGLgi-220, 410, 37
Ust.925GUE/NGLgi-71, 501, 96
Ust.10ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Po ust. 104ENF-
Ust.135ENF-
Po ust. 1626GUE/NGLgi-69, 546, 57
Ust.176ENFgi-93, 501, 70
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+442, 189, 37
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawki 1, 2, 3, 6
GUE/NGL:poprawki 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26; głosowanie końcowe
Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
Ust.10
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „i obronę”
część drugate słowa
poprawka 15
część pierwsza„ubolewa, że rozważa się możliwość zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na militaryzm, prymat bezpieczeństwa i zewnętrzną ingerencję, czyli polityczną i ideologiczną opcję, która nie tylko finansowała i wspierała szereg współczesnych konfliktów zbrojnych, lecz leży również u podstaw przepływów migracyjnych i grabieży zasobów w krajach rozwijających się;”
część druga„potępia fakt, że w okresie po 2020 r. Komisja zamierza przeznaczyć z budżetu unijnego 1,5 mld EUR rocznie na Europejski Fundusz Obronny, co w połączeniu z wkładami państw członkowskich we wspólne projekty rozwojowe mogłoby generować koszty w dziedzinie obronności i rozwoju zdolności rzędu 5,5 EUR rocznie;”
poprawka 17
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „i działań zewnętrznych”
część drugate słowa

 17. Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym 

Sprawozdanie: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Zastępczy projekt rezolucji1ENFgi-45, 550, 66
Ust.3ust.pierwotny tekstgi+338, 322, 5
Ust.13ust.pierwotny tekstgi+358, 285, 24
Ust.19ust.pierwotny tekstgo+
Ust.23ust.pierwotny tekstgo/ge-300, 357, 9
Ust.25ust.pierwotny tekstgp
1/gi+604, 49, 14
2/gi+343, 277, 33
Ust.35ponad 76 posłówgi-288, 346, 34
Ust.36ust.pierwotny tekstgi+404, 249, 12
Ust.383ponad 76 posłówgi-294, 350, 26
Ust.48ust.pierwotny tekstgp
1/gi+615, 27, 22
2/gi+349, 272, 24
Ust.504ponad 76 posłówgi-308, 351, 7
Ust.57ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.58ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi-323, 330, 15
Ust.61ust.pierwotny tekstgo+
Ust.65ust.pierwotny tekstgo/ge-303, 360, 4
Ust.67ust.pierwotny tekstgi+333, 318, 18
Motyw Cust.pierwotny tekstgo/ge+363, 296, 5
Motyw Nust.pierwotny tekstgi+328, 307, 23
Motyw Vust.pierwotny tekstgo/ge-308, 326, 32
Motyw Yust.pierwotny tekstgo+
Motyw AGust.pierwotny tekstgo+
Motyw AKust.pierwotny tekstgi+367, 256, 43
Głosowanie: projekt rezolucji (komisja JURI)gi+399, 101, 166
Wnioski o głosowanie imienne
ENF:poprawka 1
S&D:poprawki 2, 3, 4, motywy N, AK, ust. 3, 13, 25, 48
Ponad 76 posłów:poprawki 2, 3, 4, ust. 36, 67
Wnioski o głosowanie odrębne
Ponad 76 posłów:motywy C, N, V, Y, AG, AK, ust. 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Wnioski o głosowanie podzielone
Ponad 76 posłów:
ust.25
część pierwsza„uważa, że wdrożenie kompleksowych ram prawnych w sprawie ochrony sygnalistów zachęca do rozwoju kultury głośnego mówienia o problemach, a sygnaliści powinni być wynagradzani za swoją właściwą postawę obywatelską; w związku z tym wzywa państwa członkowskie i instytucje unijne do promowania pozytywnej roli sygnalistów oraz do nagłaśniania obaw związanych z trudną i szczególnie narażoną pozycją, w której sygnaliści się znajdują, w szczególności przez kampanie informacyjne i ochronne oraz działania komunikacyjne i szkoleniowe; w związku z tym zaleca, w szczególności Komisji, przedstawienie kompleksowego planu w tym zakresie; wzywa ponadto do stworzenia witryny internetowej, gdzie przedstawi się przydatne informacje na temat ochrony sygnalistów oraz umożliwi składanie skarg;”
część druga„podkreśla, że witryna taka powinna być łatwo dostępna publicznie i zapewniać anonimowość danych;”
ust.48
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „uważa w związku z tym, że w przypadku domniemanych działań odwetowych podejmowanych wobec sygnalistów, pracodawca przedstawia dowody na to, że działania te nie są związane z informacjami przekazanymi przez sygnalistę; uważa, że ochronę sygnalisty należy zapewnić na podstawie ujawnionych informacji, a nie na podstawie intencji sygnalisty;”
część drugate słowa
ust.57
część pierwsza„wzywa państwa członkowskie i instytucje UE, aby we współpracy ze wszystkimi odpowiednimi organami wprowadziły wszelkie konieczne środki w celu ochrony poufności źródeł informacji, tak aby zapobiegać dyskryminacyjnym działaniom lub zagrożeniom, oraz aby ustanowiły przejrzyste kanały ujawniania informacji, powołały niezależne organy krajowe i unijne mające za zadanie ochronę sygnalistów”
część druga„oraz rozważyły przeznaczenie konkretnych środków na wsparcie ich działalności; wzywa też do powołania scentralizowanego unijnego organu, aby skutecznie chronić sygnalistów i osoby wspomagające ich działania, na wzór działających już krajowych organów odpowiedzialnych za ochronę prywatności;”
ust.58
część pierwsza„wzywa Komisję – aby środki te były skuteczne – do opracowania instrumentów służących w szczególności ochronie przed nieuzasadnionym postępowaniem karnym, sankcjami ekonomicznymi i dyskryminacją;”
część druga„sugeruje utworzenie funduszu krajowego lub funduszu europejskiego, finansowanego częściowo z wpływów z odzyskanych środków lub grzywien, dla udzielania odpowiedniego wsparcia finansowego sygnalistom w UE;”

 18. Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa 

Sprawozdanie: Laura Agea (A8-0292/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.2ust.pierwotny tekstgp
1+
2-
3-
4-
Ust.3ust.pierwotny tekstgp
1/gi+527, 133, 5
2/gi-299, 351, 13
Ust.7ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+363, 292, 4
Ust.9ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.21ust.pierwotny tekstgp
1/gi+496, 151, 21
2/gi-287, 358, 9
Ust.36ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.43ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge-322, 331, 6
3/ge+328, 315, 20
4+
Ust.47 lit. c)ust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Ust.53ust.pierwotny tekstgp
1/gi+539, 75, 44
2/gi-304, 307, 43
Ust.44ust.pierwotny tekstgo-
Motyw Gust.pierwotny tekstgo-
Motyw Must.pierwotny tekstgp
1+
2+
Motyw Xust.pierwotny tekstgo/ge-311, 314, 24
Motyw AVust.pierwotny tekstgo/ge+346, 273, 20
Motyw BAust.pierwotny tekstgo+
Motyw BCust.pierwotny tekstgo/ge+291, 269, 92
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+451, 147, 42
Wnioski o głosowanie imienne
S&D:ust.3, 21
Verts/ALE:ust.3, 21, 53
Wnioski o głosowanie odrębne
Ponad 76 posłów:motywy G, X, AV, BA, BC, ust. 44
Wnioski o głosowanie podzielone
ponad 76 posłów
motyw M
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „powszechny”
część drugato słowo
ust.2
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „być oparte na redystrybucji wytworzonego bogactwa”, „zapewnianiu wzrostu płac”, „upowszechnieniu” i „bezpłatne”
część druga„być oparte na redystrybucji wytworzonego bogactwa”
część trzecia „zapewnianiu wzrostu płac”
część czwarta„upowszechnieniu” i „bezpłatne”
ust.3
część pierwsza„podkreśla znaczenie odpowiednich środków publicznych dla finansowania systemów dochodu minimalnego; wzywa Komisję, aby monitorowała w szczególności wykorzystanie 20 % całkowitej alokacji EFS przeznaczonej na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także aby w zbliżającym się przeglądzie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (rozporządzenie (UE) nr 1303/2013), w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), zbadała możliwości finansowania, aby pomóc każdemu państwu członkowskiemu w utworzeniu systemów minimalnego dochodu, jeśli takowe nie istnieją, lub w poprawie funkcjonowania i skuteczności istniejących systemów”
część druga„oraz aby w razie potrzeby wzięła pod uwagę tymczasowe utworzenie odpowiedniego funduszu europejskiego pełniącego rolę instrumentu polityki spójności i solidarności europejskiej;”
ust.7
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla znaczenie automatycznych stabilizatorów w systemach zabezpieczenia społecznego dla ochrony przed wstrząsami społecznymi wywołanymi czynnikami zewnętrznymi takimi jak recesja;”
część drugate słowa
ust.9
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „wysokiej jakości powszechnych”
część drugate słowa
ust.21
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „zauważa w związku z tym, że – jak już wskazywano – pod względem prawnym możliwe jest wprowadzenie dyrektywy ramowej w sprawie dochodu minimalnego w kontekście obowiązujących Traktatów UE; uważa, że tego rodzaju ramy powinny opierać się na konkretnych elementach i uwzględniać kontekst społeczno-gospodarczy każdego państwa członkowskiego oraz tradycyjne praktyki, jakie są w nim stosowane, a także mogłyby stanowić zachętę motywującą ludzi do aktywności zawodowej;”
część drugate słowa
ust.36
część pierwsza„uważa, że systemy dochodu minimalnego to instrumenty przejściowe pozwalające zmniejszyć i zwalczać ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności oraz że należy je postrzegać jako inwestycję społeczną;”
część druga„odnotowuje antycykliczne skutki systemów dochodu minimalnego;”
ust.43
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „opracowanie na szczeblu europejskim”, „wspólnych celów”, „przyczynić się do stworzenia równych warunków działania dla państw członkowskich” i „o rozważenie dalszych działań”
część druga„opracowanie na szczeblu europejskim”, „wspólnych celów”
część trzecia„przyczynić się do stworzenia równych warunków działania dla państw członkowskich”
część czwarta„o rozważenie dalszych działań”
ust.47 lit. c)
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „takich jak osoby bezdomne, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl, Romowie czy młodzież”
część drugate słowa
ust.53
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „środowisko polityczne, które jest zdominowane przez politykę oszczędnościową”
część drugate słowa
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności