Indeks 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół - Wyniki głosowania
PDF 843kWORD 50k
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg
 Skróty i symbole

 1. Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem ***

 2. Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie *

 3. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy *

 4. Poddanie furanylfentanylu środkom kontroli *

 5. Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

 6. Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II

 7. Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I

 8. Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I

 9. Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I

 10. Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu)

 11. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę 1507 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu)

 12. Zezwolenie na genetycznie modyfikowaną soję 305423 x 40-3-2 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu)

 13. Zezwolenie na genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu)

 14. Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną

 15. Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

 16. Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE

 17. Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym

 18. Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności