Zoznam 
Zápisnica
PDF 848kWORD 49k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg
 Použité skratky a značky

 1. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom ***

 2. Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion *

 3. Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky *

 4. Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam *

 5. Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí

 6. Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II

 7. Hnojivé výrobky s označením CE ***I

 8. Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I

 9. Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I

 10. Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát (námietka podľa článku 106)

 11. Povolenie geneticky modifikovanej kukurice 1507 (námietka podľa článku 106)

 12. Povolenie geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 (námietka podľa článku 106)

 13. Povolenie geneticky modifikovanej repky olejnej MON 88302 x Ms8 x Rf3 (námietka podľa článku 106)

 14. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc

 15. Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj

 16. Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ

 17. Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme

 18. Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia