Index 
Protokoll
PDF 837kWORD 49k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *** 

Rekommendation: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+511, 112, 40

 2. Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion * 

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+563, 23, 78

 3. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag 

Betänkande: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+572, 54, 36

 4. Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl * 

Betänkande: Michał Boni (A8-0309/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+622, 8, 33

 5. Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet 

Betänkande: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+554, 61, 53

 6. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
godkännande utan omröstning

 7. CE-märkta gödselprodukter ***I 

Betänkande: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-17
20-27
29-37
39-41
44
46-84
87
91-93
95
98-104
106
108
110
112-118
120-122
126-130
133-135
139-162
164-169
171
179
181
184
187-188
193
202
204
208-221
228-233
238-242
247-251
255-264
269-273
278
280
282-286
288-291
295-300
302
304-312
315-324
utskottet+
ändringsförslag från ansvarigt utskott – separat omröstning18utskottetdelad
1+
2 / EO+376, 281, 9
19utskottetdelad
1+
2-
28utskottetdelad
1+
2 / EO-313, 340, 15
38utskottetdelad
1 / EO+563, 80, 27
2-
42utskottetdelad
1+
2 / EO+364, 288, 16
43utskottet-
45utskottet+
85utskottetdelad
1+
2-
86utskottetdelad
1+
2 / EO-305, 348, 16
88utskottetONU+365, 299, 6
89utskottetONU+538, 123, 7
96utskottetdelad
1+
2+
3-
97utskottet+
105utskottetONU+477, 182, 13
107utskottet+
109utskottetdelad
1+
2+
111utskottet-
119utskottetONU+363, 283, 26
123utskottetdelad
1+
2+
125utskottet-
131utskottetEO+408, 242, 20
132utskottetdelad
1+
2+
137utskottet-
138utskottetEO-309, 347, 16
163utskottetEO+329, 320, 22
172utskottetEO-288, 379, 2
173utskottet-
174utskottet-
175utskottetdelad
1+
2+
176utskottet+
177utskottetdelad
1 / ONU+611, 57, 3
2 / ONU+490, 140, 3
178utskottet-
180utskottet-
182utskottet+
183utskottet-
186utskottet-
189-192utskottet-
194-197utskottetEO-322, 345, 2
198-201utskottetEO-323, 341, 3
203utskottetdelad
1+
2+
205utskottet+
207utskottet-
222utskottetEO+403, 266, 2
224-227utskottet-
234-237utskottet-
243-246utskottet-
252-254utskottet-
265-268utskottet-
274utskottetONU+475, 172, 24
275utskottetdelad
1+
2+
3+
4+
276utskottet+
277utskottet+
279utskottet+
281utskottetONU+522, 143, 6
287utskottet+
292utskottet+
293utskottet+
294utskottet+
301utskottet+
303utskottetONU+534, 123, 15
artikel 1 punkt 2 efter led h346EFDD-
artikel 42, efter punkt 1345S&D, ALDE+
90utskottetdelad
1
2
artikel 46, stycke 1, led 2 – förordning (EG) nr 1107/2009, artikel 3, led 34, inledningen375Verts/ALE-
94utskottet+
artikel 46, stycke 1, efter led 2 – förordning (EG) nr 1107/2009, artikel 80, efter punkt 7378GUE/NGL-
efter artikel 46 – direktiv 92/676/EEG, artikel 2, led g401PPEONU-138, 507, 23
artikel 48, efter punkt 1374Verts/ALE-
bilaga I, del II, PFK 1.A, led 2, strecksats 2347EFDD-
bilaga I, del II, PFK 1.A, led 2, efter strecksats 6379GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 1.B, led 3, led a2, strecksats 1348SEFDDONU-202, 462, 7
336EFDD-
388 =
402rev PC =
ECR
ENF
ONU-312, 345, 12
396 m.d.PPEONU-307, 355, 7
bilaga I, del II, PFK 1.B, led 3, led a2, strecksats 2389S =
396 m. d. =
402rev m. d. =
ECR
PPE
ENF
ONU-325, 336, 8
337EFDD-
343 m.d.S&D, ALDEONU+411, 230, 18
349EFDD
bilaga I, del II, PFK 1.B, led 3, led a2, strecksats 3338S = 390S =
396cp =
EFDD
ECR
PPE
ONU-322, 332, 11
402rev m. d.ENFONU-106, 552, 10
350EFDD-
343 m.d.S&D, ALDEONU+402, 250, 12
124utskottetONU
bilaga I, del II, PFK 1.B, led 3, led b351revEFDD-
bilaga I, del II, PFK 1.B, led 3, efter led b380GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 1.C, led 2, led a2, strecksats 1352SEFDDONU-196, 459, 12
339EFDD-
391 =
403 m. d. =
ECR
ENF
ONU-321, 339, 10
397 m.d.PPEONU-301, 354, 7
bilaga I, del II, PFK 1.C (I), led 2, led a2, strecksats 2392S =
397PC =
403PC =
ECR
PPE
ENF
ONU-320, 340, 7
340EFDD-
344 m.d.S&D, ALDEONU+415, 235, 16
353EFDD
bilaga I, del II, PFK 1.C (I), led 2, led a2, strecksats 3341S =
393S =
397PC =
EFDD
ECR
PPE
ONU-330, 333, 4
403 m.d.ENFONU-104, 550, 7
354EFDD-
344 m.d.S&D, ALDEONU+405, 249, 13
136utskottetONU
bilaga I, del II, PFK 1.C (I), led 2, led b355EFDD-
bilaga I, del II, PFK 1.C (I), led 2, efter led b381GUE/NGL-
Annexe I, partie II, PFC 1 (C) (I), point 2, sous-point c356EFDD-
bilaga I, del II, PFK 1.C342ALDEEO-326, 338, 9
170utskottetONU+417, 178, 73
bilaga I, del II, PFK 2, led 2, strecksats 2357EFDD-
bilaga I, del II, PFK 2, led 2, strecksats 3358EFDD-
bilaga I, del II, PFK 2, led 2, efter strecksats 6382GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 2, led 3398PPEEO+462, 194, 11
bilaga I, del II, PFK 3 (A), led 2, efter strecksats 5383GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 3 (B), led 2, strecksats 1359revEFDD-
bilaga I, del II, PFK 3 (B), led 2, strecksats 2360EFDD-
bilaga I, del II, PFK 3 (B), led 2, efter strecksats 5384GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 4, led 2, strecksats 1361EFDD-
185utskottetEO-288, 373, 3
bilaga I, del II, PFK 4, led 2, strecksats 2362EFDD-
bilaga I, del II, PFK 4, led 2, efter strecksats 5385GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 6, led 2, strecksats 1363EFDD-
206utskottet+
bilaga I, del II, PFK 6, led 2, strecksats 2364EFDD-
bilaga I, del II, PFK 6, led 2, strecksats 3365EFDD-
bilaga I, del II, PFK 6, led 2, efter strecksats 3386GUE/NGL-
bilaga I, del II, PFK 6.B (II) , led 2, strecksats 1366EFDD-
bilaga I, del II, PFK 6.B (II) , led 2, strecksats 3367EFDD-
bilaga II, del II, stycke 10368SEFDD-
bilaga II, del II, efter punkt 1404revENFONU-113, 460, 95
bilaga II, del II, KMK 1, strecksats 1, led e369SEFDD-
223utskottet+
bilaga II, del II, KMK 7, inledningen, led 2377SVerts/ALE-
bilaga III, del 1, efter punkt 7370 =
376 =
387 =
EFDD
Verts/ALE
GUE/NGL
EO-315, 354, 0
bilaga III, del 2, PFK 1.B, efter punkt 2373Verts/ALE-
371EFDD-
bilaga III, del 2, PFK 1.C (I), efter punkt 1372EFDD-
bilaga III, del 2, PFK 2, strecksats 2399PPE+
bilaga III, del 3, PFK 2400PPE-
bilaga III, del 3, PFK 3313utskottet+
originaltextendelad
1
2
bilaga III, del 3, PFK 4314utskottet+
originaltextendelad
1
2
efter skäl 8394PPEEO-305, 356, 6
395PPEEO+485, 179, 2
omröstning: kommissionens förslagONU+298, 234, 135
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:ÄF 338, 341, 343, 344, 348, 352, 389, 392, 396, 397, 401
ECR:ÄF 124, 136, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 397
Verts/ALE:ÄF 338, 348, 389, 390, 396m.d., 402m.d.
EFDD:ÄF 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
ENF:ÄF 402 (del 1 och del 3), 403 (del 1 och del 3), 404
Begäranden om särskild omröstning
PPE:ÄF 111, 124, 125, 136, 137, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 185, 186
ECR:ÄF 138
ALDE:ÄF 189-192, 194-201, 222, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 287, 292-294
Verts/ALE:ÄF 43, 45, 88, 97, 105, 107, 131, 163, 170, 175, 176, 182, 189-192, 194-201, 205, 207, 223, 224-227, 234-237, 243-246, 252-254, 265-268, 274, 276, 277, 279, 301, 303
EFDD:ÄF 88, 89, 105, 119, 170, 177, 274, 281, 303
Begäranden om delad omröstning
ALDE:
kommissionens förslag, bilaga III, del 3, PFK 4
Första delentexten i sin helhet utom orden ”± 1,0 när som helst i distributionskedjan” och ”en relativ avvikelse på -25 procent av det deklarerade värdet när som helst i distributionskedjan”
Andra delendessa ord
kommissionens förslag, bilaga III, del 3, PFK 4
Första delentexten i sin helhet utom orden ”en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan”, ”± 1,0 när som helst i distributionskedjan”, ”en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan”, ”en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan”, ”en relativ avvikelse på -25 procent när som helst i distributionskedjan”, ”en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan”, ”en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan” och ”en relativ avvikelse på ± 75 procent när som helst i distributionskedjan”
Andra delendessa ord
ÄF 90
Första delen”När det gäller del II i bilaga I omfattar den befogenhet att anta delegerade akter som avses i punkterna 1 och 4 i denna artikel inte anpassningar till de gränsvärden för förorenande ämnen som anges där, om inte nya gränsvärden för förorenande ämnen behövs som en följd av att nya komponentmaterial lagts till i bilaga II. ”
Andra delen”När nya gränsvärden för förorenande ämnen fastställs ska dessa gränsvärden endast tillämpas på de nya komponentmaterial som lagts till.”
Verts/ALE:
ÄF 18
Första delentexten i sin helhet utom orden ”nedbrytningen av organiska föreningar i jorden” och ”Därför verkar de som tillägg till gödselmedel,”
Andra delendessa ord
ÄF19
Första delentexten i sin helhet utom andra, tredje och fjärde förekomsten av ordet ”nya”
Andra delendessa ord
ÄF 28
Första delen”CE-märkta gödselprodukter bör endast släppas ut på marknaden om de är tillräckligt effektiva och inte utgör någon risk för människors, djurs eller växters hälsa, säkerheten eller miljön, när de förvaras på rätt sätt och används för sitt ändamål och under användningsförhållanden som rimligen kan förutses, dvs. en sådan användning som skulle kunna vara resultatet av ett lagligt och lätt förutsebart mänskligt beteende. Därför bör säkerhets- och kvalitetskrav samt ändamålsenliga kontrollmekanismer fastställas.”
Andra delenstrykningen av meningen ”Dessutom bör den avsedda användningen av CE-märkta gödselprodukter inte leda till att livsmedel eller foder blir osäkra.”
ÄF 38
Första delentexten i sin helhet utom orden ”från fyllosfären”
Andra delendessa ord
ÄF 42
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och inte påverkar villkoren för att tillhandahålla dem på marknaden”
Andra delendessa ord
ÄF 85
Första delenhela texten utom ordet ”nouveaux” (FR – inget motsvarande ord på SV)
Andra delendetta ord
ÄF 86
Första delenhela texten utom ordet ”nya”
Andra delendetta ord
äf 96
Första delentexten i sin helhet utom orden ”confined” (EN – inget motsvarande ord på SV) och ”eller fyllosfären”
Andra delen"confinés" (ingen motsvarighet på svenska)
Tredje delen”eller fyllosfären”
ÄF 109
Första delentexten i sin helhet utom orden ”torv, inklusive”
Andra delendessa ord
ÄF 123
Första delentexten i sin helhet utom orden ”torv, inklusive”
Andra delendessa ord
ÄF 132
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Den CE-märkta gödselprodukten får inte innehålla mer än 1 viktprocent organiskt kol (C).”
Andra delendessa ord
ÄF 175
Första delentexten i sin helhet utom orden ”(inbegripet marktäckningsmaterial)”
Andra delendessa ord
ÄF 177
Första delentexten i sin helhet utom orden ”torv,”
Andra delendessa ord
ÄF 203
Första delenhela texten utom ordet "confined" (EN – inget motsvarande ord på SV)
Andra delendetta ord
ÄF 275
Första delen”ba) förbättra jorden som en bionedbrytbar marktäckningsfilm som framför allt uppfyller kraven i led 2a och 3 i komponentmaterialkategori 10, eller”
Andra delen”bb) binda komponenter i gödselprodukten, utan att komma i kontakt med jord, eller”
Tredje delen”bc) förbättra stabiliteten hos CE-märkta gödselprodukter, eller”
Fjärde delen”bd) förbättra vattengenomträngningen i marken.”
ENF:
ÄF 402
Första delenstrecksats 1
Andra delenstrecksats 2
Tredje delenstrecksats 3
ÄF 403
Första delenstrecksats 1
Andra delenstrecksats 2
Tredje delenstrecksats 3
Övrigt
ÄF 325–329 hade dragits tillbaka
ÄF 330–335 hade annullerats

 8. Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I 

Betänkande: Michał Boni (A8-0359/2016)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse23utskottetONU+609, 19, 29

 9. Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I 

Betänkande: Alain Cadec (A8-0285/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: kommissionens förslagONU+599, 57, 2

 10. Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106) 

Resolutionsförslag: B8-0567/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0567/2017
(ENVI-utskottet)
punkt 117ENFONU-91, 551, 24
punkt 212PPEEO-326, 327, 16
efter punkt 47S&D, GUE/NGL, Verts/ALEdelad
1 / ONU+578, 81, 7
2 / ONU+342, 293, 23
punkt 513PPEdelad
1 / ONU-235, 403, 30
2 / ONU-206, 419, 47
2EFDDONU-145, 501, 23
1S&DONU+353, 280, 36
6Verts/ALEONU+332, 307, 30
18ENFONU-71, 582, 4
punkt 714PPEEO-306, 337, 21
efter punkt 719ENFONU-42, 589, 36
punkt 820ENFdelad
1 / ONU-102, 524, 44
2 / ONU-90, 523, 51
punkt 103EFDDONU-270, 379, 19
15PPE-
21ENFONU-100, 523, 45
skäl B16PPE-
skäl C8PPE-
efter skäl I9PPEEO+329, 322, 21
efter skäl K4Verts/ALE-
skäl L10PPEEO+381, 269, 17
skäl P11PPEEO+326, 321, 20
efter skäl Q5Verts/ALE-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+355, 204, 111
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE:ÄF 6, 7, 13, slutomröstning
ENF:ÄF 17, 18, 19, 21
GUE/NGL:ÄF 1, 2, 13, slutomröstning
EFDD:ÄF 1, 2, 3, 20
Begäranden om delad omröstning
ENF:
ÄF 20
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa tillräcklig testning och övervakning av rester av glyfosat i foder, mat och dryck som producerats i såväl som importerats till unionen, för att åtgärda den nuvarande bristen på data som Efsa påpekat. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart återkalla befintliga tillstånd för glyfosattoleranta genetiskt modifierade organismer och att inte utfärda nya tillstånd.”
Andra delen”Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör kunna förbjuda import av glyfosatbehandlade produkter.”
PPE:
ÄF 7
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte godkänna användningen av glyfosat för uttorkning före skörd,”
Andra delen”med verkan från och med den 16 december 2017.”
S&D:
ÄF 13
Första delentexten i sin helhet utom orden ”att förnya”
Andra delendessa ord
Övrigt:
Även Laurenţiu Rebega (ENF-gruppen) hade också undertecknat ÄF 17 och 18.

 11. Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106) 

Resolutionsförslag: B8-0568/2017

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0568/2017
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+433, 201, 33
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

 12. Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106) 

Resolutionsförslag: B8-0570/2017

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0570/2017
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+433, 202, 31
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

 13. Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106) 

Resolutionsförslag: B8-0569/2017

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0569/2017
(ENVI-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+434, 201, 28
Begäranden om omröstning med namnupprop
Verts/ALE, ENF:slutomröstning

 14. Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd 

Betänkande: Jens Geier (A8-0301/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+553, 70, 42

 15. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling 

Betänkande: Jens Geier (A8-0298/2017) (majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordras)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+562, 65, 44

 16. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025 

Resolutionsförslag: B8-0565/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0565/2017
(BUDG-utskottet)
punkt 112GUE/NGL-
8EFDD-
punkt 213GUE/NGL-
punkt 314GUE/NGL-
9EFDD-
efter punkt 315GUE/NGLdelad
1-
2-
16GUE/NGL-
17GUE/NGLdelad
1 / ONU-159, 489, 20
2 / ONU
18GUE/NGL-
19GUE/NGLONU-137, 500, 27
punkt 41ENFONU-75, 566, 23
10EFDD-
20GUE/NGLONU-20, 624, 25
efter punkt 421GUE/NGLONU-35, 564, 67
punkt 52ENFONU-84, 503, 70
22GUE/NGL-
11EFDD-
7S&D-
punkt 723SGUE/NGL-
3ENFONU-85, 570, 11
efter punkt 724GUE/NGLONU-220, 410, 37
punkt 925GUE/NGLONU-71, 501, 96
punkt 10originaltextendelad
1+
2+
efter punkt 104ENF-
punkt 135ENF-
efter punkt 1626GUE/NGLONU-69, 546, 57
punkt 176ENFONU-93, 501, 70
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+442, 189, 37
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:ÄF 1, 2, 3, 6
GUE/NGL:ÄF 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, slutomröstning
Begäranden om delad omröstning
Verts/ALE:
punkt 10
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och försvar”
Andra delendessa ord
ÄF 15
Första delen”Europaparlamentet beklagar djupt det val man övervägt, om att öka budgetanslagen till militarism, överdrivet säkerhetstänkande och inblandning utomlands. Här har man av politiska och ideologiska skäl valt att finansiera och främja ett flertal aktuella väpnade konflikter, men det har också föranlett migrationsflöden och resursutplundring i utvecklingsländer.”
Andra delen”Parlamentet tar avstånd från kommissionens påstående om att 1,5 miljarder euro i form av EU-budgetmedel under varje år av tiden efter 2020 kommer att avsättas för Europeiska försvarsfonden, vilket tillsammans med medlemsstaternas bidrag till finansiering av gemensamma utvecklingsprojekt skulle kunna medföra årliga kostnader på 5,5 miljarder euro för försvarsforskning och försvarskapacitet.”
ÄF 17
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och externa åtgärder”
Andra delendessa ord

 17. Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse 

Betänkande: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
alternativt resolutionsförslag1ENFONU-45, 550, 66
punkt 3originaltextenONU+338, 322, 5
punkt 13originaltextenONU+358, 285, 24
punkt 19originaltextensärsk.+
punkt 23originaltextensärsk. / EO-300, 357, 9
punkt 25originaltextendelad
1 / ONU+604, 49, 14
2 / ONU+343, 277, 33
punkt 352≥ 76 ledamöterONU-288, 346, 34
punkt 36originaltextenONU+404, 249, 12
punkt 383≥ 76 ledamöterONU-294, 350, 26
punkt 48originaltextendelad
1 / ONU+615, 27, 22
2 / ONU+349, 272, 24
punkt 504≥ 76 ledamöterONU-308, 351, 7
punkt 57originaltextendelad
1+
2+
punkt 58originaltextendelad
1+
2 / ONU-323, 330, 15
punkt 61originaltextensärsk.+
punkt 65originaltextensärsk. / EO-303, 360, 4
punkt 67originaltextenONU+333, 318, 18
skäl Coriginaltextensärsk. / EO+363, 296, 5
skäl NoriginaltextenONU+328, 307, 23
skäl Voriginaltextensärsk. / EO-308, 326, 32
skäl Yoriginaltextensärsk.+
skäl AGoriginaltextensärsk.+
skäl AKoriginaltextenONU+367, 256, 43
omröstning: Resolutionsförslag (JURI-utskottet)ONU+399, 101, 166
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:ÄF 1
S&D:ÄF 2, 3, 4; skäl N, AK; punkterna 3, 13, 25, 48
≥ 76 ledamöterÄF 2, 3, 4; punkterna 36, 67
Begäranden om särskild omröstning
≥ 76 ledamöterskäl C, N, V, Y, AG, AK; punkterna 3, 13, 19, 23, 36, 61, 65, 67
Begäranden om delad omröstning
≥ 76 ledamöter
punkt 25
Första delen”Europaparlamentet anser att heltäckande rättsliga bestämmelser om skydd för visselblåsare främjar en kultur där man vågar säga ifrån och att visselblåsning därför bör lyftas fram som ett tecken på samhällsansvar. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och EU-institutionerna att främja visselblåsarnas positiva roll och uppmärksamma de allvarliga problemen med deras ofta utsatta och försvarslösa ställning, särskilt genom informations- och skyddskampanjer samt kommunikations- och utbildningsinsatser. Parlamentet rekommenderar i synnerhet kommissionen att lägga fram en övergripande plan i denna fråga. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en webbplats där användbar information om skydd för visselblåsare bör tillhandahållas och klagomål kan lämnas in.”
Andra delen”Parlamentet betonar att denna webbplats bör vara lättillgänglig för allmänheten och garantera anonymitet för de personer som använder den.”
punkt 48
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Vid påstådda vedergällningsåtgärder mot visselblåsaren anser parlamentet därför att det måste vara upp till arbetsgivaren att bevisa att åtgärderna saknar koppling till visselblåsarens verksamhet. Parlamentet anser att skyddet för visselblåsare bör beviljas på grundval av de röjda uppgifterna och inte visselblåsarens avsikter.”
Andra delendessa ord
punkt 57
Första delen”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att i samarbete med alla relevanta myndigheter införa och vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda informationskällors konfidentialitet i syfte att förhindra varje slag av diskriminering och hot, att skapa transparenta kanaler för uppgiftslämnande, att inrätta oberoende nationella och europeiska myndigheter till skydd för visselblåsare”
Andra delen”samt överväga möjligheten att förse dessa myndigheter med särskilda medel för att stödja visselblåsare. Parlamentet vill också att en centraliserad europeisk myndighet inrättas för ett effektivt skydd för visselblåsare och de personer som hjälper dem, baserat på den redan befintliga modellen med systemet med myndigheter som ansvara för uppgiftsskydd.”
punkt 58
Första delen”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla verktyg inriktade på att ge skydd mot omotiverade åtal, ekonomiska sanktioner och diskriminering, så att åtgärderna blir verkningsfulla.”
Andra delen”Parlamentet föreslår att det ska inrättas nationella fonder eller en europeisk fond, som delvis finansieras av medel som återvunnits eller intäkter från böter, för att ge lämpligt ekonomiskt stöd till visselblåsare i EU.”

 18. Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom 

Betänkande: Laura Agea (A8-0292/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 2originaltextendelad
1+
2-
3-
4-
punkt 3originaltextendelad
1 / ONU+527, 133, 5
2 / ONU-299, 351, 13
punkt 7originaltextendelad
1+
2 / EO+363, 292, 4
punkt 9originaltextendelad
1+
2+
punkt 21originaltextendelad
1 / ONU+496, 151, 21
2 / ONU-287, 358, 9
punkt 36originaltextendelad
1+
2+
punkt 43originaltextendelad
1+
2 / EO-322, 331, 6
3 / EO+328, 315, 20
4+
punkt 47, led coriginaltextendelad
1+
2-
punkt 53originaltextendelad
1 / ONU+539, 75, 44
2 / ONU-304, 307, 43
punkt 44originaltextensärsk.-
skäl Goriginaltextensärsk.-
skäl Moriginaltextendelad
1+
2+
skäl Xoriginaltextensärsk. / EO-311, 314, 24
skäl AVoriginaltextensärsk. / EO+346, 273, 20
skäl BAoriginaltextensärsk.+
skäl BCoriginaltextensärsk. / EO+291, 269, 92
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+451, 147, 42
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:punkterna 3, 21
Verts/ALE:punkterna 3, 21, 53
Begäranden om särskild omröstning
≥ 76 ledamöterskäl G, X, AV, BA, BC, punkt 44
Begäranden om delad omröstning
≥ 76 ledamöter
skäl M
Första delenhela texten utom orden ”så att alla får”
Andra delendessa ord
punkt 2
Första delentexten i sin helhet utom orden ”en omfördelning av välståndet”, ”och lönehöjningar”, ”allmänna” och ”gratis och”
Andra delen”en omfördelning av välståndet”
Tredje delen”och lönehöjningar”
Fjärde delen”allmänna” och ”gratis och”
punkt 3
Första delen”Europaparlamentet understryker vikten av tillräckliga offentliga medel för att finansiera minimiinkomstsystemen. Parlamentet uppmanar kommissionen att särskilt övervaka användningen av de 20 % av de totala anslagen från ESF som avsatts för att bekämpa fattigdom och socialt utanförskap, och att vid den kommande översynen av förordningen om gemensamma bestämmelser för strukturfonderna (förordning (EU) nr 1303/2013), särskilt inom ramen för Europeiska socialfonden och EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI), undersöka finansieringsmöjligheter för att hjälpa varje medlemsstat att inrätta ett minimiinkomstsystem där ett sådant saknas eller förbättra befintliga systems funktion och effektivitet,”
Andra delen”och, vid behov, överväga att inrätta en lämplig tillfällig EU-fond som ska fungera som ett instrument för sammanhållningspolitiken och den europeiska solidariteten.”
punkt 7
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Europaparlamentet lyfter fram betydelsen av välfärdssystemens automatiska stabiliseringsdimension för att dämpa sociala chockvågor till följd av yttre effekter, till exempel lågkonjunkturer.” och ”därför”
Andra delendessa ord
punkt 9
Första delentexten i sin helhet utom orden ”högkvalitativa allmänna”
Andra delendessa ord
punkt 21
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Parlamentet påpekar att det tidigare har påvisats att det är juridiskt möjligt att ha ett ramdirektiv om minimiinkomst inom ramen för de nuvarande EU fördragen . Parlamentet anser att denna typ av ram bör bygga på konkreta faktorer och ta hänsyn till den sociala och ekonomiska kontexten och den praxis som tillämpats tidigare i varje medlemsstat, och att den skulle kunna utgöra ett incitament för att motivera människor att vara ekonomiskt aktiva.”
Andra delendessa ord
punkt 36
Första delen”Europaparlamentet anser att minimiinkomstsystemen är viktiga övergångsinstrument för att minska och bekämpa fattigdom, socialt utanförskap och ojämlikhet, och att de därför bör betraktas som sociala investeringar.”
Andra delen”Parlamentet noterar att minimiinkomstsystemen har en konjunkturutjämnande effekt.”
punkt 43
Första delentexten i sin helhet utom orden ”som utarbetats på EU-nivå om gemensamma mål”, ”skulle kunna vara användbar när det gäller att bidra till lika villkor mellan medlemsstaterna” och ”och att överväga ytterligare åtgärder,”
Andra delen”som utarbetats på EU-nivå om gemensamma mål”
Tredje delen”när det gäller att bidra till lika villkor mellan medlemsstaterna”
Fjärde delen”och att överväga ytterligare åtgärder,”
punkt 47, led c
Första delentexten i sin helhet utom orden ”såsom hemlösa personer, flyktingar, asylsökande, romer och ungdomar,”
Andra delendessa ord
punkt 53
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och en politisk miljö som domineras av åtstramningar”
Andra delendessa ord
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy