Index 
Protokoll
PDF 837kWORD 49k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart ***

 2. Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion *

 3. Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag

 4. Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl *

 5. Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet

 6. Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II

 7. CE-märkta gödselprodukter ***I

 8. Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I

 9. Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I

 10. Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106)

 11. Godkännande av genmodifierad majs 1507 (Invändning enligt artikel 106)

 12. Godkännande av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 x 40-3-2 (Invändning enligt artikel 106)

 13. Godkännande av den genetiskt modifierade rapsen MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Invändning enligt artikel 106)

 14. Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd

 15. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling

 16. Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser fram till 2025

 17. Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse

 18. Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy