Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk

2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že od skupin ECR a PPE a rovněž od několika poslanců obdržela v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu žádost, aby Parlament hlasoval o rozhodnutí výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Zpravodajka: Marju Lauristin (A8-0324/2017), které bylo oznámeno v zápise z pondělí 23. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 23.10.2017).

Hlasování o rozhodnutí výboru LIBE zahájit interinstitucionální jednání se bude konat zítra, ve čtvrtek 26. října 2017.

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost, aby se hlasovalo o dalších rozhodnutích zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise z pondělí 23. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 23.10.2017).

Výbory tudíž mohly po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí