Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Asepresident andis teada, et ta on saanud fraktsioonidelt ECR ja PPE ning teatavatelt parlamendiliikmetelt kodukorra artikli 69c lõike 2 kohase taotluse panna parlamendis hääletusele LIBE-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Raportöör: Marju Lauristin (A8-0324/2017). Otsus tehti teatavaks ja kanti esmaspäeva, 23. oktoobri 2017. aasta protokolli (23.10.2017 protokollipunkt 10).

LIBE-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi pannakse hääletusele homme, neljapäeval, 26. oktoobril 2017.

Asepresident märkis, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt ega ühelt või mitmelt fraktsioonilt taotlust alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi teiste otsuste alusel, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 23. oktoobri 2017. aasta protokollis (23.10.2017 protokollipunkt 10).

Komisjonid saavad seega alustada läbirääkimisi pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 kehtestatud tähtaja möödumist.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika