Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała wniosek dotyczący głosowania w Parlamencie przy zastosowaniu art. 69c ust. 2 Regulaminu od grup ECR i PPE oraz pewnej liczby posłów nad decyzją komisji LIBE dotyczącą rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Sprawozdawczyni: Marju Lauristin (A8-0324/2017) zapowiedziana w protokole z poniedziałku, 23 października 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 23.10.2017).

Głosowanie w sprawie decyzji komisji LIBE dotyczącej rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbędzie się jutro, w czwartek, 26 października 2017 r.

Przewodnicząca poinformowała, że nie otrzymała wniosku dotyczącego głosowania od pewnej liczby posłów ani od jednej lub kilku grup politycznych, który osiągnąłby co najmniej średni próg dotyczący pozostałych decyzji o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych zapowedzianych w protokole z poniedziałku, 23 października 2017 r. (pkt 10 protokołu z dnia 23.10.2017).

Komisje mogły więc rozpocząć negocjacje po wygaśnięciu terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności