Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg

2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predsedníčka oznámila, že dostala žiadosť o hlasovanie v Parlamente podľa článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku od skupín ECR a PPE, ako aj od určitého počtu poslancov o rozhodnutí výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD)). Spravodajkyňa: Marju Lauristin (A8-0324/2017) oznámená v zápisnici z pondelka 23. októbra 2017 (bod 10 zápisnice z 23.10.2017).

Hlasovanie o rozhodnutí výboru LIBE začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutoční zajtra vo štvrtok 26. októbra 2017.

Predsedníčka oznámila, že nedostala žiadosť o hlasovanie od určitého počtu poslancov, politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, o ďalších rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania oznámené v zápisnici z pondelka 23. októbra 2017 (bod 10 zápisnice z 23.10.2017).

Výbory teda mohli začať rokovania po uplynutí lehoty uvedenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia