Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0106(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0057/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hlasování :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0411

Zápis
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk

3. Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I – Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uvedl zprávy.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Barbara Kudrycka za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Milan Zver, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Monika Hohlmeier (zpravodajka výboru BUDG), která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel k průběhu rozpravy, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 25.10.2017 a bod 7.6 zápisu ze dne 25.10.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí