Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0106(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0057/2017

Arutelud :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0411

Protokoll
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg

3. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks ***I - Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra tutvustas raporteid.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Kudrycka fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Milan Zver, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monika Hohlmeier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel arutelu läbiviimise teemal, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge ja Željana Zovko.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2017 protokollipunkt 7.5 ja 25.10.2017 protokollipunkt 7.6.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika