Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0106(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0057/2017

Debatten :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Stemmingen :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0411

Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg

3. Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I - Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Milan Zver, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, over het verloop van het debat, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 25.10.2017 en punt 7.6 van de notulen van 25.10.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid