Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0106(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0057/2017

Debaty :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Głosowanie :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0411

Protokół
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg

3. Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE ***I - Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określającego warunki dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/399 w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu (EES) [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Milana Zvera, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Moniké Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jana Philippa Albrechta, Birgit Sippel w sprawie przebiegu debaty, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 25.10.2017 i pkt 7.6 protokołu z dnia 25.10.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności