Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0106(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0057/2017

Dezbateri :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Voturi :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0411

Proces-verbal
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg

3. Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE ***I - Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanți țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra au prezentat rapoartele.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Barbara Kudrycka, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Milan Zver, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Monika Hohlmeier (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge și Željana Zovko.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 25.10.2017 și punctul 7.6 al PV din 25.10.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate