Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0106(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0057/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.5
CRE 25/10/2017 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0411

Zápisnica
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg

3. Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I - Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 [COM(2016)0194 - C8-0135/2016 - 2016/0106(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup [COM(2016)0196 - C8-0134/2016 - 2016/0105(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správy.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Milan Zver, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Dubravka Šuica, Birgit Sippel, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Monika Hohlmeier, Tim Aker, Gilles Lebreton, Diane Dodds, Carlos Coelho, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Georg Mayer, Heinz K. Becker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jan Philipp Albrecht, Birgit Sippel, o priebehu rozpravy, Iratxe García Pérez, Ulrike Trebesius, Jeroen Lenaers, Maria Grapini, Notis Marias, Emil Radev, Cécile Kashetu Kyenge a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivica Tolić, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Csaba Sógor a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 25.10.2017 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 25.10.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia