Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2897(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0576/2017

Viták :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Szavazatok :

PV 26/10/2017 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0417

Jegyzőkönyv
2017. október 25., Szerda - Strasbourg

4. A szexuális zaklatás és erőszak elleni küzdelem az Unióban (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A szexuális zaklatás és erőszak elleni küzdelem az Unióban (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken és Maria Grapini.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—    Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana et Molly Scott Cato, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Szanyi Tibor, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho et Richard Corbett, az S&D képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada et Neoklis Sylikiotis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen a Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica et Filiz Hyusmenova, az ALDE képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a szexuális zaklatás és erőszak ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber et Esteban González Pons a PPE képviselőcsoport nevében a szexuális zaklatás és visszaélés ellen az Unióban folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.10.26-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .

(A 11.57-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat