Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0576/2017

Razprave :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Glasovanja :

PV 26/10/2017 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0417

Zapisnik
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg

4. Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Angelika Mlinar v imenu skupine ALDE, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Diane James, Barbara Matera, Udo Bullmann, Julie Girling, Sophia in 't Veld, Eleonora Forenza, Ernest Urtasun, Margot Parker, Anna Záborská, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Branislav Škripek, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostadinka Kuneva, Linnéa Engström, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Catherine Bearder, Ángela Vallina, Karima Delli, Csaba Sógor, Csaba Sógor, Pina Picierno, Hilde Vautmans, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Stanislav Polčák, Anna Hedh, Edouard Martin, Biljana Borzan in Elisabeth Morin-Chartier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Julie Ward, Mairead McGuinness, Wajid Khan, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Tiemo Wölken in Maria Grapini.

Govorila je Cecilia Malmström.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—    Arne Gericke v imenu skupine ECR o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0576/2017);

—    Ska Keller, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Terry Reintke, Judith Sargentini, Ernest Urtasun, Monika Vana in Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0577/2017);

—    Iratxe García Pérez, Maria Arena, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nessa Childers, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Monika Beňová, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Karin Kadenbach, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Clare Moody, Jens Nilsson, Maria Noichl, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Evelyn Regner, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tibor Szanyi, Marita Ulvskog, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho in Richard Corbett v imenu skupine S&D o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0578/2017);

—    Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada in Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0579/2017);

—    Beatriz Becerra Basterrechea, Catherine Bearder, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0580/2017);

—    Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0581/2017);

—    Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Morin-Chartier, Manfred Weber in Esteban González Pons v imenu skupine PPEo boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (2017/2897(RSP)) (B8-0582/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 26.10.2017.

(Seja je bila prekinjena ob 11.57.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Pier Antonio Panzeri o izpustitvi irskega državaljana Ibrahima Halave, ki je bil zaprt v Egiptu, Janusz Korwin-Mikke o umoru Daphne Caruana Galizia in Eleonora Forenza o usodi sopredsednikov stranke HDP v Turčiji.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov