Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg

6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D- en ENF-Fracties de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ENVI: Rory Palmer

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Rory Palmer

Commissie ITRE: Nicolas Bay is niet langer lid.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid