Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg

7.1. Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat (äänestys)
CRE

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018, pääluokka III — komissio

— tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X — Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset ovat Hyväksyttyjen tekstien liitteenä.)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä:

Siegfried Mureşan (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia BUDG-valiokunnan äänestyksen perusteella:

Budjettikohta 09 04 77 05 – Tarkistus 1735: maksujen lopullista tasoa mukautetaan 1 250 000 euroon.
Budjettikohta 24 01 07 – Tarkistus 1838: lopulliset kokonaismäärät, joihin sisältyy 10 prosentin varaus, vahvistetaan talousarvioesityksen tasolle.
Parlamentti hyväksyi nämä mukautukset.

Äänestyksen jälkeen:

Märt Kivine (neuvoston puheenjohtaja) totesi panneensa merkille erot parlamentin ja neuvoston kannan välillä ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean kokoon kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö