Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 25. listopada 2017. - Strasbourg

7.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2018. - svi dijelovi (glasovanje)
CRE

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva trećeg dijela općeg proračuna Europske unije za 2018. koji se odnose na Komisiju;

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva dijelova I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X općeg proračuna Europske unije za 2018. koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

U skladu s odredbama ugovora za nacrte amandmana mora glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu kako bi bili usvojeni.

(Nacrti amandmana nalaze se u prilogu „Usvojenim tekstovima”.)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Govorili su:

Prije glasovanja:

Siegfried Mureşan (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke izmjene u skladu s rezultatima glasovanja Odbora BUDG:

Linija 09 04 77 05 – amandman 1735: konačni iznos plaćanja bit će izmijenjen na 1 250 000 EUR;
Linija 24 01 07 - amandman 1838: finalni ukupni iznosi, uključujući i pričuvu od 10 %, bit će na razini nacrta proračuna
Parlament je odobrio te izmjene.

Nakon glasovanja:

Märt Kivine (predsjedatelj Vijeća) primio je na znanje razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća te je odobrio saziv Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. podstavkom c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti